Projekt READY

Vi har deltagit i det EU-finansierade projektet READY, tillsammans med partners i Växjö, Århus, Paris, Wien och Kaunas.

Syftet har varit att testa innovativa lösningar, renovera lägenheter, kontor och lokaler så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften.

Några resultat av projektet:

  • Samma Energi tre gånger om
    Ett smart kretslopp som gör att vi kan använda samma energi tre gånger: för att skapa en behaglig temperatur på köpcentret Grand Samarkand, kyla ner Wexnets datahallar Green Data Center och Centralnod Växjö och värma upp Östers hemmaplan Myresjöhus Arena. Läs mer om Samma Energi tre gånger om här.

  • Lågtempererad fjärrvärme i bostadsområdet Alabastern
    Sänker värmeförlusterna i fjärrvärmenätet och innebär att vi utnyttjar energiinnehållet i vattnet till en större grad. En lägre returtemperatur tillbaka till Sandviksverket tillåter att vi kan göra mer förnybar el. Vi blir helt enkelt mer hållbara!

 

      

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no ENER/FP7/609127/READY