Projekt Sydafrika

Under 2019-2020 deltog vi i ett ICLD-finansierat projekt för att stödja kommunen JB Marks i Sydafrika att ta fram en energistrategi för hållbar energiförsörjning.

Under 2018 deltog vi i en förstudie med kommunen JB Marks i Sydafrika, för att ta reda på om man genom samverkan kan bidra till måluppfyllelse av de globala målen för hållbar utveckling, det vill säga Agenda 2030. Förstudien var framgångsrik och landade i slutsatsen att båda parter vill fördjupa samarbetet inom området hållbar energi, som är mål 7 inom Agenda 2030.

Under 2019-2020 genomfördes ett projekt som syftade till att stödja JB Marks att ta fram en energistrategi för hållbar energiförsörjning samtidigt som Växjö Energi kan hämta kunskap i arbetet med vår strategiska plan.

För mer information kontakta julia.ahlrot@veab.se.

Experter från Sydafrika på besök

Under en vecka i juni var sju representanter från JB Marks kommun i Sydafrika i Växjö för att lära, inspireras och utbyta kunskaper med Växjö Energi. Fokus för besöket var framtidens el- och energiförsörjning där hållbara energilösningar som exempelvis fjärrvärme och fjärrkyla spelar en avgörande roll.

Läs mer om besöket från Sydafrika

Sydafrikabesök-växjö-energi_1110px.jpg