Crossways

I projektet arbetar Växjö Energi tillsammans med Skanska, Siemens, Linnéuniversitetet och Combitech med idéer för framtidens energilösningar. Syftet är att undersöka hur vi på bästa sätt kan möta de energi- och klimatutmaningar som ligger framför oss.

Vi behöver balansera ett förnybart energisystem som innebär mer väderberoende och mindre planeringsbar energi tillsammans med effekthushållning och flexibilitet av energianvändningen. I projektet undersöks hur energi-och effektlösning kan ske på kvartersnivå avseende el, värme och kyla. Konceptet utvecklas i området Bäckaslöv i Växjö där man utvecklar en stadsdel på nytt sätt. Genom samarbete, digitalisering och träbyggnation tar vi viktiga steg mot klimatneutralitet och att uppfylla FN:s 17 globala mål. Projektet har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten.

Önskade resultat

Vi hoppas att energiprojektet kan bidra till ett helt förnybart energisystem genom att möta problem som kan uppstå när en stor andel intermittent förnybar energi förs in i energisystemet. Samtidigt vill vi undersöka hur byggnader tillsammans kan utgöra en del av lösningen genom att styra och utjämna effektbehovstoppar, lagra energi samt fördela överskott mellan olika byggnader, att helt enkelt skapa en energigemenskap.

Vad bidrar projektet med

Projektet bidrar till ett helt förnybart energisystem med den tuffa målsättningen att bli ett kvarter där förnybar primärenergi används på ett planerat och hållbart sätt. Primärenergi som används lokalt med att fördela överskottsenergi till närliggande fastigheter.

Tidsplan

Projektet kommer att hanteras genom olika arbetspaket och vi beräknar att vi är klara i juni 2023.