Bioflygbränsle av skogsrester

Vi producerar redan idag helt förnybar fjärrvärme, fjärrkyla och el och vill gärna vara med och bidra ytterligare till att minska effekterna från klimatkrisen. Vi är säkra på att det skulle vara fördelaktigt att bygga ut vår produktionsanläggning för att även producera bioflygbränsle av restprodukter från skogsbruket. Det skulle vara det första projektet i sitt slag och få central betydelse i omställningen till hållbar energi. Därför samarbetar vi med andra för att försöka göra detta till verklighet.

Sedan 2018 samarbetar vi med KLM Royal Dutch Airlines, Södra, SkyNRG, RISE Research Institutes of Sweden och 2030-sekretariatet för att möjliggöra för att inom några år kunna producera bioflygbränsle vid Sandviksverket i Växjö.

Förstudie gav resultat

De första två åren av samarbetet genomfördes en förstudie som visade att det är fullt möjligt att producera flygbränsle av restprodukter från skogen i Småland. Med detta intressanta resultat har projektet beslutat att gå vidare och göra en fördjupning av både teknik och affärsmodell. Den här gången väljer man att fokusera projektet på Sandviksverket i Växjö, med en jämförande studie för produktion i Mörrum i Karlshamns kommun.

Anläggning vid Sandviksverket

Den planerade anläggningen skulle bli den första i sitt slag och har potential att bidra till ett mer hållbart flyg genom att tillverka högkvalitativt bioflygbränsle av restprodukter från skogen och därmed minskade klimatutsläpp. I förstudien utgår man från att en produktionsanläggning skulle kunna tas i drift år 2026 med en årlig produktionskapacitet om ca 16 000 ton bioflygbränsle per år. Produktionssättet projektet studerar är förgasning av biomassan med Fischer-Tropsch-tekniken. Projektet har sökt och beviljats medel av Energimyndigheten för fördjupande studier under 2021–2023.

Relaterat innehåll