Hoppa till huvudinnehållet

Smartare bränslehantering för en bättre miljö

Vi arbetar ständigt för att hitta nya lösningar och förbättra vår verksamhet ur miljösynpunkt. Produktionen av fjärrvärme och el i vår nyaste anläggning Sandvik 3 är fossilbränslefri, men vi nöjer oss inte där. Vi fokuserar på hela produktionskedjan och kan därför hitta miljövinster som annars lätt skulle missas.

En sådan förbättring är att vi börjar flisa ved i egen regi, inne på Sandviksverket. Flisen används sedan som bränsle i fjärrvärme- och elproduktionen. Veden som används är sådan som inte går att använda till annan produktion, exempelvis sågat virke eller pappersmassa.

Nedan kan du se hur det ser ut när vi flisar ved på Sandviksverket.

 

Tidigare har vi köpt färdigflisad ved vilket innebar att stockarna kördes till en terminal där de lastades av, flisades och sedan lagrades. Därefter lastades flisen upp igen och fraktades vidare till oss. Om stockarna i stället körs direkt till oss undviker vi onödiga transporter och de utsläpp som detta för med sig. Genom att flisa veden själva minskar transportbehovet, hantering och lagring vilket innebär minskad miljöpåverkan och lägre hanteringskostnader, en win-win helt enkelt!

Kraftvärme

Det smarta med kraftvärmeproduktion är att det samtidigt genereras både värme och el. Vid annan elproduktion tas inte värmen, som alltid genereras, tillvara. Här i Växjö eldar vi dessutom med sådant som annars skulle gått till spillo.