Beslut om nytt elprisstöd

Den 27 oktober meddelade regeringen sitt förslag till nytt elprisstöd. Förslaget innebär ett stöd till elkunder i elprisområde 3 och 4, det vill säga södra Sverige. Energimarknadsinspektionen har nu tagit beslut om att godkänna ansökan med tillägget att det ska finnas ett tak för hur mycket stöd man kan få utan att lämna in en ansökan.

Storleken på stödet bestäms utifrån hur hög elförbrukningen har varit under perioden oktober 2021-september 2022. För de med elförbrukning i elområde 4, där Växjö Energis kunder finns, uppgår stödet till 79 öre per förbrukad kWh.

Ei justerar modellen

Ei slår fast att stödet kan betalas ut automatiskt, det vill säga utan ansökan, för förbrukning som inte överstiger 3 miljoner kilowattimmar. Elkunder med en förbrukning över 3 miljoner kilowattimmar måste alltså ansöka om att få stöd för förbrukningen som överstiger denna nivå. 

När betalas pengarna ut?

Försäkringskassan och Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att möjliggöra utbetalning av högkostnadsskydd till elkunder i Sverige. Utbetalningen kommer ske i två steg. Första steget blir hushållen, andra blir till företagen. Försäkringskassan kommer hantera utbetalningen och jobbar nu på att kunna betala ut stödet till hushållen under februari. Läs mer om detta arbetet

Frågor om högkostnadsskyddets utformning hänvisas till Svenska Kraftnäts webbplats. Information om högkostnadsskyddet uppdateras kontinuerligt på denna sida.

Räkna ut hur mycket pengar du får

0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022.

Logga in på Mina sidor för att se din förbrukning per år eller månad. Du kan även se din förbrukning på din faktura.

Mer information:
Frågor och svar om högkostnadsskydd för höga elpriser på Svenska kraftnäts webbplats
Ei:s pressmeddelande 17 november - Ei godkänner Svenska kraftnäts ansökan
Svenska kraftnäts pressmeddelande 27 oktober på Svenska kraftnäts webbplats