Hoppa till huvudinnehållet

Fjärrvärmen i Växjö gör dubbel nytta

De flesta områden i det växande Växjö är idag inkopplade till fjärrvärmenätet – och värmen produceras 100 procent fossilfritt. Men visste du att vi för varje fjärrvärmekund även får en hel del förnybar el?

Kraftvärmeproduktionen i Sandviksverket fungerar som så att trädtoppar, bark och andra skogsrester som annars hade gått till spillo, transporteras till kraftvärmeverket och bränns. Värmen får vatten i en jättelik behållare att koka och bli till ånga. Ångan driver sedan en turbin – som producerar el.

– Det är helt förnybar el som sedan säljs till elmarknaden och tränger undan annan mindre klimatvänlig el från marknaden. Värmen som är kvar i ångan blir till fjärrvärme, berättar Andreas Agnesson, Affärsområdeschef Kraft och värme, Växjö Energi.

Väl utbyggt fjärrvärmenät

I Växjö finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät på cirka 40 mil som producerar värme och kyla till cirka 8 000 villor och 1 500 företag. För varje ny fjärrvärmekund i Växjö produceras förnybar el.

– Hur mycket el vi producerar per kund hänger ihop med hur mycket fjärrvärme som används i fastigheten. Det varierar alltså en del, men vi producerar uppemot 40 procent el av den levererade volymen fjärrvärme, säger Andreas.

Bli självförsörjande är målet

Redan idag producerar Växjö Energi cirka hälften av den el som konsumeras i Växjö stad och en tredjedel av den el som konsumeras i hela kommunen. Resterande el behöver importeras, men målsättningen är att bli helt självförsörjande i framtiden.

– El kan inte lagras i elnätet, utan det måste alltid finnas en balans i systemet. Här har kraftvärmeverk som Sandviksverket en viktig roll att spela eftersom de levererar oavsett väder och årstid, säger han och fortsätter:

– Det bästa är att det finns kapacitet för många fler fjärrvärmekunder. Ju fler kunder, desto mer förnybar el kan vi producera.

Så mycket el kan Växjö Energi producera per fjärrvärmekund

Enligt Växjö Energis beräkningar förbrukar en medelsnittlig fjärrvärmeansluten villa i Växjö ungefär 17 MWh fjärrvärme per år. Samtidigt som denna fjärrvärme produceras skapas upp till ca 7 MWh förnybar el. El som sedan säljs vidare till elmarknaden.

Så funkar kraftvärmeproduktionen

Till skillnad från ett vanligt värmeverk ger kraftvärmeverk, som Sandviksverket i Växjö, både värme och el. Trädtoppar, bark och andra skogsrester som annars hade gått till spillo, transporteras till kraftvärmeverket och bränns. Värmen får vatten i verket att koka och bli till ånga. Ångan driver sedan en turbin för att producera el. Värmen som är kvar i ångan används till att värma fjärrvärmesystemets vatten, som sedan leds vidare ut till alla de fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet.