Vårt hållbarhetsarbete

Vi på Växjö Energi tar vårt ansvar för samhällets utveckling på största allvar. Sedan december 2019 produceras all vår fjärrvärme, fjärrkyla och el av förnybart biobränsle från skogen och målet om en 100 % fossilbränslefri verksamhet är uppnått.

Vi ägnar vår vardag åt att skapa och leverera värme, el och bredband och är som allra bäst när vi märks som minst. Men när lampan lyser, när du tar en varm dusch eller surfar runt på fibernätet, då är det vår vardag – som underlättar din.

I vår hållbarhetsredovisning får du reda på hur vi arbetar med våra viktigaste hållbarhetsfrågor. Vad vi gör för att uppnå nöjda kunder och hur vi arbetar för att alla våra tjänster ska vara driftsäkra. Vi berättar också hur vi arbetar för en hållbar arbetsplats där vi värnar om medarbetarna och hur vi ser till att vara så resurseffektiva som möjligt.

Läs mer om vår väg till att vara helt fossilfria 2020.