Projektet STORM

Vi deltar i det EU-finansierade projektet STORM tillsammans med VITO, NODA, Hogeschool Zuyd, Euroheat & Power och Mijnwater. Syftet är att visa att man med ett smart styrsystem för fjärrvärme kan optimera biobränsleanvändningen.

Energiproduktionen kan optimeras genom att man vid produktionen tar hänsyn till uttaget av värme. Optimeringen gör att användningen av bränsle minskar vilket i sin tur minskar utsläppen. Projektet har en demoanläggning i Heerlen i Nederländerna, och en på vårt biobränsleeldade närvärmeverk i Rottne utanför Växjö.

Resultatet av STORM projektet presenterades under konferensen Digital Heat den 29 maj 2018 i Bryssel. 

 

Läs mer om projektet och konferensen här

  

Founded by the European Union's H2020 Programme under grant agreement nᵒ649743.