Projektet STORM

Vi deltar i det EU-finansierade projektet STORM tillsammans med VITO, NODA, Hogeschool Zuyd, Euroheat & Power och Mijnwater. Syftet är att visa att man med ett smart styrsystem för fjärrvärme kan optimera biobränsleanvändningen.

Energiproduktionen kan optimeras genom att man vid produktionen tar hänsyn till uttaget av värme. Optimeringen gör att användningen av bränsle minskar vilket i sin tur minskar utsläppen. Projektet har en demoanläggning i Heerlen i Nederländerna, och en på vårt biobränsleeldade närvärmeverk i Rottne utanför Växjö.

 Den 29 maj är det dags för slutpresentation av projeketet STORM. Resultaten av projektet kommer att redovisas på konferensen
Digital Heat i Bryssel.

Läs mer om projektet på storm-dhc.eu.

  

Founded by the European Union's H2020 Programme under grant agreement nᵒ649743.