Projektet READY

Vi deltar i projektet READY, som är ett femårigt EU-finansierat projekt tillsammans med partners i Växjö, Århus, Paris, Wien och Kaunas.

Syftet är att testa innovativa lösningar, renovera lägenheter, kontor och lokaler så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften. Övriga deltagare är Århus kommun i Danmark och Kaunas i Litauen.

Förväntade besparingar och energieffektiviseringar

  • Besparing av energi för uppvärmning: ca 50-53 %
  • Besparing av energi för vitvaror: ca 28 %
  • Minskning av CO2-utsläpp: ca 15 %
  • Energieffektivisering i fjärrvärme- och fjärrkylanäten

Detta är en viktig del i arbetet för ett fossilbränslefritt Växjö.

På projektets hemsida smart-city-ready.eu hittar du ytterligare information

      

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no ENER/FP7/609127/READY