Projekt Sydafrika

Under 2019-2020 deltar vi i ett ICLD-finansierat projekt för att stödja kommunen JB Marks i Sydafrika att ta fram en energistrategi för hållbar energiförsörjning.

Under 2018 deltog vi i en förstudie med kommunen JB Marks i Sydafrika, för att ta reda på om man genom samverkan kan bidra till måluppfyllelse av de globala målen för hållbar utveckling, det vill säga Agenda 2030. Förstudien var framgångsrik och landade i slutsatsen att båda parter vill fördjupa samarbetet inom området hållbar energi, som är mål 7 inom Agenda 2030.

Under 2019-2020 genomförs ett projekt som syftar till att stödja JB Marks att ta fram en energistrategi för hållbar energiförsörjning samtidigt som Växjö Energi kan hämta kunskap i arbetet med vår strategiska plan.

För mer information kontakta julia.ahlrot@veab.se.