Klimatdialogen

Växjö Energi är medlem i Klimatdialogen som är ett nationellt initiativ där energibolag tillsammans med kunder och andra aktörer kan bidra till att påskynda klimatomställningen på lokal nivå.

Klimatdialogen startade 2019 och är ett tillägg till Prisdialogen. Målet är att minska påverkan på miljö och klimat genom lokala dialoger, där energibolag, kunder och eventuellt andra aktörer diskuterar och tar fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor. För att driva Klimatdialog Växjö framåt, har Prisdialogen tillsatt en processgrupp bestående av LTB Förvaltning, Vöfab, Energikontor Sydost och Växjö Energi. Genom Klimatdialogen kan sedan goda lokala exempel göras tillgängliga och spridas för att inspirera till vidare utveckling. 

Positiv respons i Växjö

I november 2019 blev vi medlemmar i Klimatdialogen och vi har redan tagit initiativ till dialoger. 

- Det har varit en mycket positiv respons till initiativet att dra igång Klimatdialogen i Växjö. Till vårt första frukostmöte med tema det hållbara energisystemet kom så många som femtio personer, och engagemanget hos deltagarna var stort, säger Julia Ahlrot, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.

Klimatdialog Växjö är en del av Klimatneutrala Växjö som stöds av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Kontakta oss

Julia Ahlrot

Julia Ahlrot

Chef Strategi & Omvärldsrelationer

0470-77 51 35