Klimatdialog Växjö

Klimatfrågan är en akut global fråga. I Växjö har vi kommit en god bit på väg i klimatomställningen, mycket tack vare att fjärrvärmen under lång tid har byggts ut och samtidigt konverterat från olja till biobränsle. Samtidigt vill vi inte slå oss till ro utan vi har, tillsammans med flera av våra större kunder och andra regionala energiaktörer, tagit initiativ till att starta Klimatdialog Växjö som är en mötesplats för kunskapshöjning, inspiration, nätverkande och samhandling för aktörer som verkar inom fastighet och energi i Växjö.

Klimatdialogen är ett nationellt initiativ för att uppnå en minskad klimat- och miljöpåverkan. Detta görs dels genom aktiva åtgärder hos deltagande aktörer och dels genom att underlätta för andra att minska sin påverkan. Syftet med vårt deltagande i Växjö är att vi, våra kunder och andra lokala energiaktörer gemensamt ska arbeta för att uppnå en minskad klimat- och miljöpåverkan i det lokala energisystemet.

Klimatdialogen tar avstamp i Prisdialogens metod och finns som samverkansforum i några svenska kommuner.

Världspremiär för Klimatdialog Växjö 

Den 17 september bjuder vi in till vårt första frukostmöte där vi bland annat kommer prata om framtidens lösningar för energisystem och om den effektbrist som finns i Sveriges tillväxtregioner. Vi utlovar kunskapshöjning, engagemang och nätverkande.

Anmälan till frukosteventet är nu stängd. 

Läs mer om klimatdialogen här.