Klimatbokslut

Visste du att vi tillsammans med dig som kund under 2014 minskade koldioxidutsläppen lika mycket som om alla kommuninvånare i Växjö skulle avstå från att köra bil under 17 månader?

Eller om alla i kommunen avstod från att äta kött i 31 månader? Visst är det helt otroligt? Hela 170 000 ton minskade vi. Och detta var till och med innan vårt nya biobränsleeldade kraftvärmeverk Sandvik 3 var byggt. 

Här kan du läsa hela klimatbokslutet för 2014. 

Växjö Energis bidrag till att sänka klimatpåverkan motsvarar utsläppen från en tur och returresa med flyg till New York för alla invånare i Växjö kommun. - Profu

Tack vare att du väljer lokalproducerad fjärrvärme från lokala biobränslen som annars gått till spillo, gör vi tillsammans stor skillnad för klimatet. Kraftvärmeproduktionen är väldigt energieffektiv eftersom den samtidigt genererar både värme och el. Detta gör att vi tränger undan annan elproduktion som påverkar klimatet mer negativt.

För att få en helhetsbild av vår klimatpåverkan gav vi det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu uppdraget att genomföra Växjö Energis första klimatbokslut. Resultatet visar att vi medverkat till en kraftig minskning av samhällets klimatpåverkan. Totalt kunde utsläpp på hela 170 000 ton koldioxid undvikas 2014 tack vare vår verksamhet.

I klimatbokslutet vägs egna utsläpp samman med de utsläpp som kommer av inköpt el, transporter, resor med mera. Dessutom räknar Profu även in utsläpp som kan undvikas på andra håll i samhället tack vare vår energiproduktion.

Om alla kommuninvånare i Växjö avstod från att köra bil under 17 månader skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Växjö Energi bidrog med under 2014. - Profu

Enligt prognosen för den nya anläggningen Sandvik 3, förbättras vår klimatpåverkan ytterligare de närmsta åren.