Växjö prisas för grön utveckling

Växjö tog hem priset European Green Leaf Award 2018, på delad förstaplats tillsammans med belgiska Leuven. Fantastiskt roligt tycker vi och sträcker på oss lite extra eftersom såväl etableringen av fjärrvärme och vår tidiga övergång till biobränsle omnämns i motiveringen.

Miljöpriset European Green Leaf Award delas ut av EU-kommissionen och går till en stad i Europa med 20 000–100 000 invånare som tagit initiativ för en grönare stad. För att få priset måste staden bland annat arbeta målmedvetet för en bättre miljö, skapa grön tillväxt och samverka med övriga samhället i miljöfrågor.

Först med biobränsle 

I ett pressmeddelande från EU-kommissionen prisas Växjö bland annat för sina högt uppsatta mål när det gäller hållbar utveckling och miljö.

Växjö har visat sig ha ett starkt ledarskap inom hållbar utveckling, och åtog sig redan 1996 att bli fossilbränslefritt. Det var också den första svenska staden som använde biomassa för fjärrvärme”, skriver de bland annat.

Inspirerar andra städer

En annan stad som hamnade högt upp i placeringen, på tredje plats efter Växjö och Leuven, är Ludwigsburg i Tyskland. Ludwigsburg är en av flera städer som varit i Växjö på studiebesök för att se och lära hur vi jobbar med hållbarhet och miljö, berättar Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande, enligt en intervju i Smålandsposten.

– De har gjort en direkt kopia av vårt arbete med värmeverket och uppvärmning med förnyelsebar råvara, säger hon.

Samtidigt har Växjö tittat på flera andra europeiska städer när det kommer till hur cykelvägarna ska byggas ut, och hur man ska få fler att välja cykeln för att ta sig till jobbet.

Sätter Växjö på kartan

I och med utmärkelsen får Växjö en viktig roll att spela som ambassadör i arbetet med att inspirera städer att sträva efter en hållbar stadsutveckling. Något som också kommer att gynna Växjös fortsatta utveckling.

– Det kommer att innebära att vi hamnar ännu mer på kartan, att vi får ännu fler delegationsbesök och då också har chansen att lära oss av andra samtidigt som de lär sig av oss, säger Anna Tenje.