Miljö

Vi är stolta över att ligga långt fram med vårt arbete för en hållbar miljö. Vår energiproduktion är baserad på 100 % förnybara biobränslen från restprodukter från skogen.

Samlade insatser för miljön

Målet 100 % fossilbränslefri verksamhet är uppnått! Sedan december 2019 produceras all vår fjärrvärme, fjärrkyla och el av förnybart biobränsle från skogen. Det betyder att vi tar tillvara på och förbränner sådant som annars hade gått till spillo – allt från bark och spån till grenar och toppar. 

Askan som blir kvar efter förbränningen återförs till skogen vilket återför näring till naturen. Med detta kretslopp bidrar vi till en renare miljö både lokalt och globalt.

Vårt senaste klimatbokslut visar att vi, tillsammans med våra kunder, minskar koldioxidutsläppen lika mycket som om alla kommuninvånare i Växjö skulle avstå från att köra bil i nästan 1,5 år.

Bara utbyggnaden av fjärrvärmenätet och satsningen på biobränslebaserad fjärrvärmeproduktion har bidragit till att minska utsläppen av fossila bränslen i Växjö kommun med hela 58 procent per invånare.

Använda fjärrvärme och minska utsläppen av växthusgaser - hur går det ihop egentligen?

Jo, det är nämligen så att när vi eldar restprodukter från skogen för att göra fjärrvärme låter vi inte ångan som bildas gå till spillo. Vi tar tillvara på den och låter den driva en turbin som gör att vi samtidigt producerar el, klimatsmart el med andra ord!

Du som fjärrvärmekund bidrar alltså till förnybar och närproducerad el. Elen vi producerar tränger undan annan, mindre bra el som produceras utanför Sverige, från marknaden.

Smart va!?

För en fossilfri framtid

Med målet om en 100 % fossilbränslefri verksamhet uppnått bidrar vi till att uppfylla Växjö kommuns mål om ett fossilbränslefritt Växjö och visionen om Europas grönaste stad. Men vi nöjer oss inte där. Vi jobbar även aktivt med att påverka våra leverantörers omställning till fossilfritt. Målet är att alla leverantörer vi anlitar ska vara fossilbränslefria senast år 2024.

Elbilar är en annan del av en fossilfri framtid. Genom att bygga ut infrastrukturen för elfordon bidrar vi till denna viktiga omställning. Utanför vårt kontor på Kvarnvägen 35 står Växjös första snabbladdare för elbilar där du kan ladda elbilen på bara 20 minuter.

Framtiden kommer med all säkerhet att kräva mer energi, och det vi åstadkommit fram till idag inspirerar oss att söka nya, ännu smartare lösningar framöver. Genom att aldrig nöja oss, alltid vara nyfikna och ständigt utmana oss själva vill vi ge våra kunder en vanlig vardag idag och en helt annorlunda, ännu grönare framtid.

Vi är miljöcertifierade och uppfyller kraven i ISO 14001 och jobbar hela tiden med att se över och förfina våra miljömål. Läs vår miljöpolicy här.