Skolprojekt

Hållbara kliv – årskurs 5

Hållbara kliv är ett samverkansprojekt mellan Skol- och barnomsorgsförvaltningen, Energikontor Sydost, Planeringskontoret och Växjö Energi. Inom projektet gör kommunens alla femteklassare bland annat studiebesök hos oss. Vår målsättning är att förmedla kunskap om hållbar energiproduktion. Vi berättar om hur restprodukter från de småländska skogarna blir till värme, kyla och el i Sandviksverket och hur vi sluter kretsloppet genom att föra tillbaka aska till skogen

52 lärare har deltagit i utbildning för att jobba med intresseväckande lektioner om energi, där eleverna är delaktiga genom att testa, bygga och förbättra.

Energi för tjejer – mellan årskurs 8 och 9

Under en vecka i mitten av augusti får du som ung tjej vara med om roliga övningar och utmaningar i teknikens tecken. Övningarna varvas med information och teori som kan hjälpa dig få upp ögonen för den spännande framtidsbransch som vi jobbar inom varje dag. Du får även åka på en rad olika studiebesök.

Du kanske aldrig ens har tänkt tanken att syssla med något tekniskt i framtiden? Det spelar ingen roll – nu har du chansen att få lite koll på energibranschen. Kanske passar den dig perfekt!

ECC-teknikföreläsning

Hur ska vi få ungdomar att förstå var jobben finns och hur de kan få dem i energi- och teknikbranschen? Hur motiverar vi unga att läsa matematik tidigt och söka sig en framtid som tekniker och ingenjör?

Sedan 2015 driver ECC (Energy Competence Center) inspirerande Energi- & teknikföreläsningar tillsammans med systerprojektet Arbetsmarknadskunskap. 

Vi på Växjö Energi har två år i rad bjudit in skolelever från Växjö för att ta del av denna föreläsning. 2016 deltog 600 niondeklassare och 2017 hölls föreläsningen för cirka 200 gymnasieelever. Vår förhoppning är att vi lyckats inspirera fler till att gå en utbildning som leder till arbete i vår bransch.

Tekniksprånget – gymnasiet

Att praktisera är en bra möjlighet för dig att uppleva hur det är att jobba hos oss. Som praktikant blir du en del av vår organisation och får prova på att arbeta på en riktig arbetsplats vilket ger dig kunskap och kontakter som stärker dig inför ditt framtida utbildningsval och jobbsökande. För oss är det ett utmärkt tillfälle att få lära känna dig och ta del av dina tankar och idéer. Därför erbjuder vi fyra månaders praktik tillsammans med Tekniksprånget.

Tekniksprånget ger avgångselever från gymnasiet som har läst matte 3c och fysik 1 chansen att praktisera på ett teknikintensivt företag för att få en bättre bild av vad ingenjörsyrket kan innebära. Praktiken är fyra månader lång och du får en praktiklön.

Tekniksprånget drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien på uppdrag av regeringen.

Intresserad? Läs mer på teknikspranget.se.