Viktiga händelser under 2021

Häng med på några av våra viktigaste händelser under 2021.

 • 1

  En gemensam effektstrategi

  Fastigheter står för en betydande del av Sveriges energianvändning. Men istället för att passivt fortsätta sluka allt dyrare el skulle svenska byggnader kunna förvandlas till aktiva effektresurser som avlastar elnätet. Det är visionen bakom ett nytt samverkansprojekt initierat 2021 av Castellum tillsammans med Växjö Energi och fyra andra regionala elnätbolag.

 • 2

  Bredbandsmålet uppnått i Wexnets ägarkommuner

  Utbyggnaden av fiber går raskt framåt. Våren 2021 uppnåddes en viktig milstolpe då 95 procent av alla hushåll och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö hade
  tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Därmed var regeringens nationella bredbandsmål för 2020 förverkligat. År 2025 ska 98 procent av hushållen och företagen ha en bredbandstäckning med tio gånger högre kapacitet, 1 000 Mbit/s, enligt regeringens bredbandsstrategi. Redan under 2020 förverkligades det målet i Lessebo kommun, fem år före utsatt plan, och vi är på god väg även i Växjö, Tingsryd och Alvesta. Läs mer om uppnått bredbandsmål

 • 3

  Kvarteret Elverket prisas av arkitekter

  Elverket vid Växjösjöns norra strand tilldelades årets arkitekturpris 2021 av Sajk, Sveriges arkitekter Jönköping- Kronoberg. I nomineringen står bland annat att ”Elverket med sina noggrant utvalda material och smakfulla formspråk går mot strömmen – då den estetiska faktorn ofta hamnar i skymundan vid utformningen av funktionella byggnader”. Elverket är ritat av Arkitektbolaget. Läs mer om Elverket

 • 4

  Nästa steg för produktion av bioflygbränsle

  Under året har Energimyndigheten beviljat medel till Växjö Energi, KLM Royal Dutch Airlines, Södra, SkyNRG, RISE Research Institutes of Sweden och 2030-sekretariatet. Detta så att vi kan ta nästa steg mot bioflygbränsleproduktion på Sandviksverket. Anläggningen kan tas i drift år 2026. Läs mer om flygbränslesatsningen

 • 5

  En av landets bästa arbetsgivare

  Växjö Energi tilldelades utmärkelsen Excellent arbetsgivare 2021, enligt Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning. Hög frisknärvaro, blandad könsfördelning hos chefer och hög andel tillsvidareanställningar är exempel på styrkor hos Växjö Energi. I undersökningen låg vi även bra till när det gäller medianlöner, chefsnärvaro och låg korttidssjukfrånvaro. Läs mer om utmärkelsen

 • 6

  Tillsammans för minusutsläpp

  Som ett av de första energibolagen i världen vill Växjö Energi satsa på koldioxidinfångning för att uppnå minusutsläpp och vi har för detta beviljats medel från Energimyndigheten. Vi producerar redan 100 procent förnybar el och värme på Sandviksverket. Nu tar vi nästa steg och satsar på koldioxidinfångning. Tekniken, som heter BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage), gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när vi producerar el och värme. En kall vinterdag i Växjö skulle vi kunna tvätta luften på cirka 1 000 ton koldioxid. Totalt finns potential att fånga in cirka 200 000 ton koldioxid per år. Läs mer om vår satsning för att fånga in koldioxid

 • 7

  Växjö kommun och Wexnet satsar på 5G

  Växjös nya stadsdel Bäckaslöv ska bli en mötesplats där hållbarhet och digitala möjligheter står i fokus. I början på året beslutade Växjö kommun och Wexnet att ta fram en strategi för hur 5G ska byggas ut i området. Denna ska bland annat innehålla en utbyggnadsplan för ledningsnätet i området, förslag på lämpliga placeringar för master samt riktlinjer vid projektering, bygglov och markanvisning. Automation av industrier och självkörning av fordon är bara några exempel på hur 5G-nätet kan användas. Läs mer om Bäckaslöv

 • 8

  Nya stationsområdet får markvärme

  Torg- och gångstråk på nya stationsområdet i Växjö ska framöver hållas is- och snöfria med hjälp av 100 procent förnybar markvärme från Växjö Energi. Totalt kommer 8 405 m² att få markvärme på området, från Tegnérkyrkogården, vidare längs med stationen fram till Linnérondellen. Installationen har påbörjats och beräknas vara fullt utbyggd 2024. Läs mer om markvärmen vid stationsområdet

 • 9

  IoT + småföretagen = sant

  Projektet IoT-lab ska väcka småföretagens nyfikenhet på uppkopplade sensorer. Projektet, som pågår till april 2023, drivs av Wexnet, Kalmar Energi och Linnéuniversitetet med finansiering av Tillväxtverket, Region Kalmar och Region Kronoberg. Företag bjuds in för att testa idéer och labba tillsammans med forskare på universitetet. Läs mer om projektet på wexnet.se