Varken el- eller klimatutmaningen kan vänta

Växjö Energi verkar inom två av de viktigaste samhällsbärande sektorerna i världen – energi och kommunikation. Vägen framåt går via ett långsiktigt hållbarhetsarbete som genomsyrar hela vår verksamhet. Det arbete vi gör tillsammans med våra kunder har aldrig varit viktigare.

Sedan två år är vår verksamhet fossilfri enligt GHG-protokollet (scope 1 och delar av scope 3). All vår värme, kyla och el tillverkas av rester och spill från närliggande skogsbruk och trävaruindustrier – sekundära energiråvaror. Vår omställning till fossilfrihet har stått sig mycket väl även de allra kallaste vinterdagarna, och utgör ett robust system.

Dubbel nytta med fjärrvärme

Tack vare vår lokala kraftvärmeproduktion skapar vi en hel del el samtidigt som vi levererar hållbar värme till Växjöborna – dubbel nytta – en viktig pusselbit när alltmer i samhället elektrifieras. Säg att en genomsnittlig fjärrvärmeansluten villa i Växjö använder ungefär 17 MWh fjärrvärme per år.

Samtidigt som denna fjärrvärme produceras skapas cirka 8 MWh förnybar el som vi kan tillföra elsystemet lokalt. Det gör mig stolt att tänka på att både vår härproducerade hållbara värme och vår lokala elproduktion tränger undan smutsig el ur elsystemet och minskar växthusgasutsläppen med över 200 000 ton varje år. Lika mycket som om alla i Kronoberg skulle ställa sina bilar för gott.

Vi har varit tydliga med att den orättvisa elprissättningen för södra Sverige är skadlig och att systemet måste ses över. Tills detta sker kommer vi att göra allt för att med lokal elproduktion möta elbehovet när det krävs som mest, både för att undvika risken för att brist uppstår och för att dämpa risken för skenande elpriser när det brister i elförsörjning i södra Sverige. Våra kunders användning av fjärrvärme är nyckeln till att lyckas med detta. Ett kallt år som 2021 kunde vi lokalt leverera efterfrågad el. Bra – och det syntes också på årets resultat.

Det pågår många positiva insatser världen över för komma till rätta med klimatutmaningen, men det är inte tillräckligt. 2021 blev ett av de allra värsta åren någonsin när det gäller utsläpp av växthusgaser. Nu måste vi agera snabbt för att vända klimatförändringens negativa effekter – och de förödande höga kostnader denna för med sig.

Satsar på minusutsläpp

Med en fossilfri värdekedja på plats vill vi på Växjö Energi spänna bågen ytterligare. Som ett av de första energibolagen i världen vill vi satsa på koldioxidinfångning för att uppnå minusutsläpp. Förutsatt att staten ger tillräckliga ekonomiska incitament skulle vi kunna vara i gång med en anläggning om tre år. Den bedömda samhällsekonomiska nyttan av detta är mycket stor.

Under året fick vi ett glädjande besked att Energimyndigheten ger oss ett bidrag som täcker hälften av kostnaderna för uppstarten av projektet. Men det kommer att krävas ytterligare finansieringsstöd för att anläggningen ska bli verklighet. Dessa kostnader, i jämförelse med det samhällsekonomiska värdet som exempelvis framgår av Trafikverkets ASEK-analys, ger en mycket kort återbetalning på investeringen. Vi kan, vi vill och vi är redo att få detta på plats.

Det finns många fördelar med att skapa gemensamma infrastrukturlösningar och vi är redo att vägleda andra som står i startgroparna för att fånga in koldioxid. För tänk vilken skillnad vi skulle kunna göra om 100-tals fler anläggningar världen över tog efter vårt goda exempel?

2021 har varit ett intensivt år med många utbyggnadsprojekt. Vårt arbete med elnätet ligger i framkant och vi jobbar vidare med spännande satsningar som medger fortsatt hållbar tillväxt i Växjö. Bland annat bidrar vi till mikroproduktion som solcellsanläggningar och hjälper till med konsumenters effektstyrning som sänker kostnaderna för elanvändning.

När Växjö växer, då växer även Växjö Energi och vårt viktiga uppdrag i kommunen. Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan vi även spara energi. Därför byter vi ut alla våra kunders elmätare till smartare sådana. På så sätt kan varje användare hålla koll på förbrukningen i realtid, och vi som elnätsägare får bättre möjligheter att dimensionera elnätet och minimera avbrotten. 36 000 elmätare ska bytas ut och vi har nu kommit halvvägs.

Bredbandsmål uppnått

I framkant ligger även Wexnets fiberutbyggnad. Vid ingången till 2021 uppnåddes en viktig milstolpe då 95 % av alla hushåll och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö hade tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Därmed var det nationella målet för 2020 förverkligat. Nästa mål är att 98 % av hushållen ska ha tio gånger högre kapacitet, 1 000 Mbit/s, till år 2025. Vi är på god väg att förverkliga även detta.

Under hösten startade ett projekt som syftar till att producera bioflygbränsle av skogsrester på Sandviksverket. Ett samarbete med Södra, KLM Royal Dutch Airlines, SkyNRG, RISE Research Institutes of Sweden och 2030-sekretariatet som nu blir verklighet. Cirka 16 000 ton bioflygbränsle skulle kunna produceras hos oss varje år – det är häftigt att tänka på och vi är stolta över att bidra till att lösa transportsektorns utmaning att sänka sin klimatbelastning.

Under 2021 har vi reviderat oss enligt EU:s nya förnybarhetsdirektiv Red II, som bland annat tittat på de förnybara restströmmar av biobränsle vi nyttjar från regionens skogs- och trävaruindustri. Det känns jättebra, då det är ett tydligt kvitto på att vi har en hållbar affärsmodell som inte nyttjar några skogliga resurser annat än på ett sunt och ansvarsfullt sätt.

Blickar framåt

Vi brukar säga att vi gör vårt jobb som allra bäst när du märker oss som minst. Bakom kulisserna jobbar vi varje dag för att möta kundernas behov och bidra till regionens tillväxt och utveckling. Därför är det tillfredställande att vi under 2021 tillhandahöll en stabil leverans av våra tjänster – pandemiår till trots. Det handlar om värdeskapande lösningar för kommunikation, bredband, energi, kyla och elförsörjning som verkligen gör skillnad.

Jag vill passa på att säga tack till alla kunder, medarbetare och samarbetspartners som alla gjort en fantastisk insats under året som gått. Nu blickar vi framåt inför nya utmaningar. För det är bara tillsammans som vi kan göra skillnad på riktigt.

Erik Tellgren
Vd, Växjö Energi