Bio-CCS

Sedan 1993 har koldioxidutsläppen i Växjö minskat med cirka 70 procent per invånare. Det är nu dags att ta nästa kliv på hållbarhetsresan. Nu ska vi tillsammans skapa förutsättningar för minusutsläpp i Växjö.

Som ett av de första energibolagen i världen vill vi på Växjö Energi satsa på koldioxidinfångning för att uppnå minusutsläpp. Tekniken, som heter BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) eller bio-CCS, gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när vi producerar el och värme.

Enligt många forskare är koldioxidinfångning en nödvändig del i arbetet för att nå våra klimatmål och hejda klimatförändringarna. En kall vinterdag i Växjö skulle detta innebära att vi kan tvätta luften på cirka 1 000 ton koldioxid och på så sätt sänka nivån växthusgaser i atmosfären. Det är ett åtagande för framtiden, som vi på Växjö Energi vill vara med och driva framåt.

Detta är en gemensam satsning. Vi måste göra det tillsammans om vi ska kunna bromsa klimatpåverkan. Om inte vi står längst fram i ledet, vem ska då göra det?

 

Vägen till minusutsläpp

Här presenterar vi viktiga milstolpar i projektet.

  • 1

    April 2021 - Bidrag från Energimyndigheten

    I april 2021 beviljas vår bidragsansökan till Energimyndigheten inom ramen för Industriklivet. Bidraget kommer täcka 50 procent av kostnaderna för uppstarten av projektet de närmaste två åren. Läs mer om Industriklivet och bidraget

  • 2

    Februari 2021 – ansökan Energimyndigheten

    I februari 2021 skickade vi in en ansökan om bidrag till Energimyndigheten för vårt förberedelseprojekt POSCLIMB-prepare. Ansökan avser den långsiktiga satsningen Industriklivet som syftar till att stödja omställningen mot negativa utsläpp av växthusgaser.


Information in English