Hoppa till huvudinnehållet

Hej fjärrvärmekund

Tack för att du väljer lokalproducerad fjärrvärme från lokala biobränslen som annars gått till spillo. Tillsammans gör vi stor skillnad för klimatet.

Som fjärrvärmekund bidrar du till att minska utsläppen av koldioxid med hela 243 000 ton årligen. Det är lika mycket som om alla vi som bor i Kronoberg avstod från att köra bil under ett helt år.

Tack, det hade aldrig gått utan er!

För att framställa värme, el och kyla tar vi till vara på och förbränner sådant som annars hade gått till spillo – allt från bark och spån till grenar och toppar. Man kan alltså säga att fjärrvärmen är både närproducerad och förnybar.

 

Bara utbyggnaden av fjärrvärmenätet och satsningen på biobränslebaserad fjärrvärmeproduktion har bidragit till att minska utsläppen av fossila bränslen i Växjö kommun med hela 58 procent per invånare.

I menyn till höger kan du läsa mer om vårt viktiga miljöarbete och ta del av tips på vad du själv kan tänka på för att minska din energianvändning!