Goda samarbeten

Vi samarbetar med flera aktörer i samhället för att kunna bidra till en hållbar utveckling i Växjöregionen.

Några exempel på goda samarbeten

Bioflygbränsle av skogsrester

Projekt som arbetar för att möjliggöra produktion av bioflygbränsle vid Sandviksverket i Växjö.

Läs mer om Bioflygbränsle av skogsrester

EU-projektet Ready

Deltagarna får möjlighet att testa innovativa lösningar så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften.

Läs mer om EU-projektet Ready

EU-projektet Storm

Projekt vars syfte är att visa att man med ett smart styrsystem för fjärrvärme kan optimera biobränsleanvändningen.

Läs mer om EU-projektet Storm

Samarbete med Sydafrika

Tvåårigt samarbete med kommunen JB Marks i Sydafrika med fokus på hållbar energi.

Läs mer om Samarbete med Sydafrika

EU-projektet DIACCESS

Genom smart och hållbar digitalisering öka livskvaliteten för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.

Läs mer på wexnet.se