Nu är vi helt 100.

Vi gjorde det! Målet 100 % fossilfri verksamhet är uppnått. Sedan december 2019 produceras all vår fjärrvärme, fjärrkyla och el av förnybart biobränsle från skogen. Det vill säga grenar, toppar och andra rester från de småländska skogarna som annars hade gått till spillo.

Den fossilfria verksamheten innefattar inte bara fossilfri produktion i alla produktionsanläggningar, inklusive biobaserad startolja. Det innefattar hela den egna verksamheten i form av att exempelvis den egna fordonsparken är fossilbränslefri, vilket gäller allt ifrån servicebilar och lastmaskiner ända ner till lövblåsen.

– Det ligger i vårt viktiga uppdrag att bidra till hållbar utveckling i Växjöregionen. Därför är det fantastiskt roligt att vi, faktiskt som landets första energi- och kommunikationsföretag, har en 100 procent fossilfri verksamhet*. Efter många års målinriktat och intensivt arbete är vi i mål, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

En annan viktig del i den fossilfria verksamheten är att de arbetsmaskiner som entreprenörer använder när de utför uppdrag åt Växjö Energi också är fossilbränslefria.

Utmaningar framåt

Målet om en fossilfri verksamhet är uppnått men vi nöjer oss inte där. Vi jobbar även aktivt med att påverka våra leverantörers omställning till fossilfritt. Målet är att hela vår försörjningskedja ska vara fossilbränslefri senast år 2024, vilket ska ske i samverkan med våra leverantörer.