Upphandlingar

Här kan du ta del av aktuella upphandlingar inom Växjö Energi-koncernen.

Aktuella upphandlingar

På Visma Opics webbplats kan du söka, göra olika urval och lämna anbud till Växjö Energi, Växjö Energi Elnät och Wexnets upphandlingar.

Upphandlingar Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB på Visma opics webbplats 

Upphandlingar för Wexnet på Visma opics webbplats