Upphandlingar

Här kan du ta del av aktuella upphandlingar inom Växjö Energi-koncernen.

Aktuella upphandlingar

På Visma Opics webbplats kan du söka, göra olika urval och lämna anbud till Växjö Energi, Växjö Energi Elnät och Wexnets upphandlingar.

Upphandlingar Växjö Energi AB och Växjö Energi Elnät AB på Visma opics webbplats 

Upphandlingar för Wexnet på Visma opics webbplats 

Upphandlingsskola för företag

Vi vill göra det lätt att göra rätt när det handlar om att delta i upphandlingar inom Växjö kommunkoncern. Därför anordnar Växjö kommun träffar några gånger om året där du som leverantör eller entreprenör kan ställa frågor och lära dig mer om offentlig upphandling.

Läs mer och anmäl dig till en träff på Växjö kommuns hemsida