Som fjärrvärmekund gör du klimatnytta!

En genomsnittlig fjärrvärmevillakund hos oss minskar utsläppen av växthusgaser med hela 1,5 ton per år. Det visar en ny rapport av Profu, ett oberoende forsknings- och utredningsföretag.

– Att välja uppvärmningsform till villan är ett viktigt beslut där många faktorer vägs in. Eftersom allt fler av våra kunder ser just miljöpåverkan som en av de viktigaste faktorerna känns det oerhört bra att kunna visa vilken skillnad valet av fjärrrvärme gör för klimatet, säger Charlotta Jönsson, affärsområdeschef Kraft och värme på Växjö Energi.

Använda fjärrvärme och minska utsläppen av växthusgaser - hur går det ihop egentligen?

Jo, det är nämligen så att när vi eldar restprodukter från skogen för att göra fjärrvärme låter vi inte ångan som bildas gå till spillo. Vi tar tillvara på den och låter den driva en turbin som gör att vi samtidigt producerar el, klimatsmart el med andra ord!

Du som fjärrvärmekund bidrar alltså till förnybar och närproducerad el. Elen vi producerar tränger undan annan, mindre bra el som produceras utanför Sverige, från marknaden.

Smart va!?

Närproducerad energi

När vi producerar fjärrvärme eldar vi med restprodukter från skogen som annars gått till spillo, till exempel bark, spån och avverkningsrester som grenar och toppar. Samtidigt som fjärrvärmen produceras genereras förnybar el. På så sätt bidrar fjärrvärmen både till minskade koldioxidutsläpp och god resurshållning. Eftersom bränslet tillstörsta delen även är närproducerat minimeras utsläppen från transporter.

En annan stor fördel är den förnybara el som produceras tillsammans med värmen, inte minst på vinterhalvåret när den behövs som mest.

Positiv prognos

En genomsnittlig fjärrvärmevillakund hos Växjö Energi, med en årlig användning av 20 MWh fjärrvärme, gjorde under 2016 en klimatnytta på cirka 1,5 ton CO2e (koldioxidekvivalenter). Tittar man i ett framåtblickande perspektiv ser det ännu bättre ut, enligt rapporten.

Profu skriver bland annat att driften av vår kraftvärme kommer att förbättras vilket gynnar elbalansen och produktvärdet. ”Sammanlagt innebär därför värmekundens last att utsläppen minskar i större grad än 2016”.

– När mätningen gjordes hade inte vårt nya kraftvärmeverk Sandvik 3 hunnit komma i full produktion så det ska bli spännande att se vad effekten blir av detta. Det arbete som gjorts hittills sporrar oss att fortsätta utvecklas och skapa ännu mer klimatsmarta lösningar framöver, säger Charlotta Jönsson.

Ett naturligt kretslopp

I Växjö finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät på cirka 40 mil där vi producerar värme och kyla till cirka 7 000 villor och 700 företag. Fjärrvärmen tillverkas av avverkningsrester från skogen som annars gått till spillo, till exempel grenar, bark och spån. Efter förbränning av biobränslet återförs askan till skogen för att återföra näring till naturen i ett slutet kretslopp.