Prisdialogen

Genom Prisdialogen skapar vi ett sätt att tillsammans sätta våra priser.

Dialogen, som sker en gång om året, innebär att våra kunder får god insyn i våra kostnader för bränsle, produktion och distribution, och samtidigt har möjlighet att påverka prissättningen.

Prisdialogen har ökat kundernas förtroende för fjärrvärmebranschen - Energimarknadsinspektionen

Prisdialogen skapar en öppenhet och en bra dialog, en förutsättning för att även i fortsättningen kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser.

Prisdialogen ger resultat

Med hjälp av Prisdialogen har vi gjort flera förändringar. Den har bland annat bidragit till att vi ändrat vår prismodell från en kostnadsbaserad till en marknadsbaserad, enligt våra företagskunders önskemål. 

Utöver detta ser vi även att Prisdialogen har lett till lägre prisjusteringar. 

"Det finns en kraft i prisdialogen. Man lär känna varandra, man får möjlighet att framföra sina åsikter och om man verkligen lyssnar lär man sig ständigt nya saker. Dialogen skapar också en öppenhet, utvecklar vår förståelse för varandras utmaningar, skapar förtroende mellan parterna och är därmed en arbetsform för utveckling med kunden i centrum", säger Stefan Blomkvist, vd på Vidingehem.

Prisdialogen privatperson

Prisdialogen företag

Läs allt om Prisdialogen på prisdialogen.se.

Prisdialogen 2018

Samtliga möten för 2017 års Prisdialog är genomförda och vi har blivit godkända för att delta i Prisdialogen 2018, vilket är femte året i rad.