Hoppa till huvudinnehållet

Nya anslutningsavgifter för lågspänning

Den 1 januari ändras anslutningsavgifterna för lågspänning, säkringsstorlek 16-25 A, utanför detaljplanelagt område.

Energimarknadsinspektionen (EI) har som myndighet uppgiften att övervaka Elnäts verksamhet. Övervakningen sker utifrån Ellagen, ofta via föreskrifter. En anslutningsavgift sätts och prövas utifrån ellagen, dels utifrån ett företags hela intäktsram och dels ur ett skälighetsperspektiv där hänsyn tas till de kundspecifika åtgärder som måste vidtas.

När det gäller anslutningsavgifter har EI inte någon föreskriftsrätt. EI sammanställer istället en PM, vilket man gjort under flera år. Denna PM bygger på den rättspraxis som utvecklats och uppdateras med jämna mellanrum. Emellertid har domar angivits i olika riktningar varför det rått osäkerhet om denna PM:s vägledning.

Vi följer EI:s PM och justerar därför anslutningsavgiften för lågspänning, säkringsstorlek 16-25 A, utanför detaljplanelagt område, för att minska risken att debitera en kund för hög anslutningsavgift.