Hoppa till huvudinnehållet

Modernisering av elverket - tvåpunktnoll!

Vi arbetar ständigt för att Växjöbornas vardag ska fungera så bra som möjligt, både idag och imorgon. Nu är det dags för etapp två av moderniseringen av Elverket – för ökad kapacitet och tryggare elförsörjning till centrum.

Om du passerar gång och cykelvägen vid Växjösjön vid Vattentorget har du säkert sett att det händer grejer! Just nu utför vi nämligen ett arbete med fördelningsstationen Elverket. Där bygger vi en ny fördelningsstation för att modernisera elförsörjningen i stadsdelarna Centrum och delar av Öster.

Arbetet utförs för att:

• öka personsäkerheten
• trygga energiförsörjningen
• öka energikapaciteten i centrum

Energiförsörjningen till centrum tryggas

Visste du att utbyggnaden av Växjös elnät påbörjades för över 130 år sedan, eller närmare bestämt 1887? Fördelningsstationen som legat placerad vid Växjösjön sedan 1962 är därför en viktig del av elnätet.

- Vi behöver ha en station nära centrum för att klara energiförsörjningen till stan. Därför bygger vi nu om och utökar kapaciteten för att trygga energiförsörjningen till centrum. När fördelningsstationen placerades där den är så var inte heller platsen en så central plats mitt i Växjö och området kring Växjösjön var inte lika eftertraktat, säger Peter Karlsson som är projektledare för arbetet.

Men, tänker du kanske nu, det var väl inte så länge sedan ett arbete vid just elverket utfördes? Det är helt korrekt - under 2016 utfördes den första etappen vilket omfattade ombyggnation av transformatorbyggnaden som då försågs med tak och väggar. Det här arbetet höjde person- och driftsäkerheten och förnyade utseendet på byggnaden. Den gamla transformatorn byttes också ut till en ny med större effekt. Mer om det arbetet kan du läsa här!

Bänkar med belysning för mysiga vilopauser

Arbetet pågår just nu för fullt och under våren 2019 kommer den nya byggnaden för fördelningsstationen att byggas. Utsidan kommer vara klädd i tegel med ett tak som täcks av cortenplåt, ett rosttrögt material som påverkas av miljö, fukt och ljus. Cortenplåtens yta påminner om brons och mörknar med åren vilket gör att ytan kommer att förändras över tid. Kanske kan du se förändringarna om du passerar förbi byggnaden ofta? I söder mot Växjösjön kommer det sedan att finnas infällda bänkar med belysning där du kan ta en paus under din promenad och ta en glass i solen.

Projektet beräknas klart under 2020 och under tiden som arbetet pågår kan framkomligheten periodvis vara något begränsad. Här kan du läsa mer om hur du som passerar förbi arbetet påverkas.