Kundundersökning

Från och med 14 september till 6 november kan du som kund hos oss bli uppringd av Svenskt Kvalitetsindex och tillfrågad att ställa upp på en intervju. Frågorna handlar om kundnöjdhet inom energibranschen.

Under perioden 14 september till 6 november deltar vi i årets branschmätning för kundnöjdhet inom energibranschen som genomförs av Svenskt Kvalitetsindex. Som kund kan du därför bli uppringd och tillfrågad om du vill ställa upp på en intervju. Om du hör till en av dem som blir kontaktad vill vi uppmuntra dig till att delta i undersökningen. Genom input från våra kunder blir det lättare för oss att förstå vilka områden som är viktiga för dig som kund och vad vi kan göra för att förbättra vår verksamhet.

Blir du inte uppringd men har tankar och funderingar är du alltid välkommen att hjälpa oss bli bättre.

Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex gör varje år olika branschmätningar för att mäta kundnöjdheten, varav en inom energibranschen. Genom att delta i mätningen får vi viktig information om hur våra kunder upplever oss som leverantör och hur vi kan bli ännu bättre.