Vi genomför just nu en kundundersökning

Under perioden 23 september till 3 november deltar vi i årets branschmätning för kundnöjdhet inom energibranschen som genomförs av Svenskt Kvalitetsindex. Som kund kan du därför bli kontaktad och tillfrågad om du vill ställa upp på en intervju. 

Om du hör till en av dem som blir kontaktad vill vi uppmuntra dig till att delta i undersökningen. Svenskt Kvalitetsindex gör varje år olika branschmätningar för att mäta kundnöjdheten, varav en inom energibranschen. Genom att delta i mätningen får vi viktig information om hur våra kunder upplever oss som leverantör och hur vi kan bli ännu bättre.

Blir du inte kontaktad men har tankar och funderingar är du alltid välkommen att hjälpa oss bli bättre.

Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex gör varje år olika branschmätningar för att mäta kundnöjdheten, varav en inom energibranschen. Genom att delta i mätningen får vi viktig information om hur våra kunder upplever oss som leverantör och hur vi kan bli ännu bättre.