Hoppa till huvudinnehållet

Klimatsmart modernisering av datorhall

I december uppnådde vi och vårt dotterbolag Wexnet målet om 100 procent fossilfri verksamhet. Detta som första energi- och kommunikationsbolag i hela Sverige. Nu fortsätter vi arbetet med att ytterligare minska klimatpåverkan då Wexnet ska modernisera sin äldsta datorhall i syfte att öka energieffektiviteten.

Datorhallen som ska moderniseras är huvudnod för driften av stadsnätet och därmed helt avgörande för att säkra accessen till fibernätet som används av 35 000 privathushåll, näringsliv och verksamheter för att trygga invånarnas välfärd.

De energieffektiviseringsåtgärder som ska genomföras är bland annat att installera solceller på taket som vid full drift har kapacitet att stå för hälften av den eleffekt som behövs i datorhallen. Vidare kommer den existerande kyllösningen att bytas ut till vår lösning för fjärrkyla där även värme från datorhallen kommer att återanvändas i nätet. Denna lösning är extra klimatsmart, då vi sedan december producerar all fjärrvärme och fjärrkyla helt och hållet med förnybart bränsle i form av avverkningsrester från skogen som annars gått till spillo.

– Solcellerna i kombination med fjärrkylan kommer att halvera vår energianvändning för datorhallen vilket naturligtvis är positivt för klimatet. Dessutom har vi finansierat delar av projektet med EU-medel öronmärkta för klimatomställningar, säger Fredrik Johansson, sektionschef på Wexnet.

Arbetet med moderniseringen av datorhallen pågår och ska vara klart under 2020.