Försiktighetsåtgärder på grund av Coronaviruset

Då vi levererar samhällsviktiga tjänster till invånarna på de orter vi är verksamma i måste vi kunna leverera våra tjänster dygnet runt. Som ett led i detta har vi därför beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att minimera smittrisken av Coronaviruset inom företaget och påverkan kopplat till våra kritiska samhällstjänster. Bland annat genom riktlinjer kring handhygien, kraftiga begränsningar för tjänsteresor och besök samt att alla medarbetare ska stanna hemma vid minsta symptom som kan innebära smittosamma sjukdomar. Vi ställer även in planerade evenemang och kundträffar och går igenom beredskapsplaner.

Vår riskbedömning och rekommendationer bygger på ett nära samarbete med Växjö kommun, myndigheters information och behovet av att säkerställa våra leveranser till kund. Vi följer rekommendationerna från våra myndigheter och arbetar kontinuerligt med att utvärdera och hantera risker som kan uppstå och uppdaterar våra åtgärder och information därefter.

Under de här omständigheterna jobbar vi på Växjö Energi på som vanligt för att se till att du har en trygg vardag med el, värme och bredband.