Hoppa till huvudinnehållet

Därför är Växjö grönast

European Green Leaf Award 2018 gick till Växjö, och vår stad prisades bland annat för att vara långt framme när det gäller hållbar stadsutveckling, energilösningar och grön tillväxt.

EGL_Winner_Vaxjo_vit kant.jpg

Men vad betyder det, och vilken roll har Växjöborna spelat i jobbet med att skapa en grönare stad? Jo, en väldigt viktig sådan. Vi listar några faktorer som bidragit till att göra Växjö till en grön och hållbar stad.

1. De senaste 20 åren har Växjös medborgare nästan halverat utsläppen av fossil koldioxid. Mellan 1993 och 2016 har tillväxtökningen i kommunen ökat med 93 procent samtidigt som det mellan samma år skett en utsläppsminskning med 58 procent. Siffror att vara stolta över.

2. Både fjärrvärmeetableringen och Växjös tidiga övergång till biobränsle omnämns i EU-kommissionens motivering till varför Växjö får Green Leaf Award. Växjö kommun och Växjö Energi har länge arbetat målmedvetet för ett grönare och hållbart Växjö. Redan på 1970-talet inleddes arbetet med sjörestaureringar och etablering av fjärrvärme. Beslutet om ett fossilbränslefritt Växjö fattades så tidigt som 1996.

3. Fjärrvärmen i Växjö är lokalt producerad av lokala biobränslen, det vill säga både närproducerad och förnybar. Enligt Växjö Energis klimatbokslut kan utsläpp på 170 000 ton undvikas årligen, tack vare vår verksamhet. Alla som bor i ett hem som värms med fjärrvärme från Växjö Energi bidrar på så sätt till en bättre miljö.

4. Klimatfrågan är en global utmaning, men på lokal nivå kan vi göra mycket för minskade utsläpp. Därför är vi stolta över att företag, universitetet och kommun samverkar över gränserna i hållbarhets- och miljöfrågor i staden och över att det finns en enad syn kring de här frågorna hos alla aktörer.

5. Växjö fortsätter att öka andelen ekologisk mat, minska de fossila koldioxidutsläppen genom att fler väljer fjärrvärme, cyklar till jobbet och så vidare. Men att Växjö kommun satsar på fossilbränslefria energilösningar och hållbart resande med kollektivtrafik skulle inte vara mycket värt om det inte vore för alla Växjöbor som valde hållbara lösningar. Så sträck på er, alla miljöhjältar – ni gör verkligen skillnad!