Ledningsvisning

Ska du gräva behöver du först veta var ledningarna för el, fjärrvärme eller bredband finns. Boka därför en tid för ledningsvisning, som utförs av oss, innan du påbörjar arbetet.

Boknings görs via något av följande alternativ:

Beställ minst fyra arbetsdagar innan du behöver ledningsvisning, så kan vi garantera att den blir gjord i tid. Inom Växjö Energi Elnäts område markerar vi ledningar för el med röd färg, fjärrvärme blå och bredband med grön färg, eller med markeringspinnar på marken. Vi utför ledningsvisning för fjärrvärme och bredband (Wexnet/Biva) även utanför vårt elnätsområde.

Markeringar som visar ledningarnas läge gäller i 30 dagar efter utförd ledningsvisning med hänsyn tagen till väder, trafik eller liknande som kan medföra att markeringarna försvinner.

Efter utförd ledningsvisning godkänner beställaren eller ombudet att hen tagit del av vår information och förbinder sig att följa våra anvisningar. Det är en fördel om beställaren har möjlighet att på plats ta del av information från vår personal när vi utför ledningsvisningen. Informationen kan även gälla hur ledningar hanteras.

Maskinschaktning får inte utföras i ledningens närhet på så sätt att skada kan uppstå. Det minsta tillåtna avståndet för grävning intill ledning är 1 meter. För högspännings-ledningar kan vi kräva ett utökat säkerhetsavstånd och då informerar vi beställaren.

I de fall vi tillhandahåller kartunderlag över vårt ledningsnät garanteras inte ledningarnas exakta läge. Vi utför därför ledningsvisning på plats.

Vad gör jag när något inte gick som det var tänkt?

Felanmälan under ordinarie arbetstid ska göras till vårt kundcenter 0470-70 33 33. Vid övrig tid görs anmälan till SOS Alarm 0470-204 12. Felanmälan ska göras om:

  • Ledningen skadats.
  • Ledning inte påträffas inom markerat område.
  • Ledning påträffas i annat läge än markerat.
  • Okända ledningar påträffas.

All information om ledningsvisning finns i broschyren Anvisningar vid grävning intill ledningar som tillhör Växjö Energi. Här anges även i vilka områden vi utför ledningsvisning.

Beställning av ledningsvisning

Beställningen ska vara oss tillhanda senast 4 arbetsdagar innan utförande.

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende och kommer att behandlas av personal på Växjö Energi. De personuppgifter vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Samlade dokument