Vad gör vi om någon är sjuk i vår familj när ni ska göra stickprovskontrollen?