Vad gör vi om någon är sjuk i vår familj när ni ska byta vår mätare?