Kundnöjdhet

Att ha nöjda kunder är viktigt för vår framgång och kundnöjdhet är därför en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor.

Vi mäter och följer upp vår kundnöjdhet årsvis genom att delta i Svensk Kvalitetsindex branschmätning av energibranschen. Detta ger oss värdefull input om hur vi bör utveckla vår verksamhet för att få ännu nöjdare

Årets resultat visar att vi har ökat vår kundnöjdhet på fjärrvärme för både privat- och företagskunder, samt för elnät privatkunder och vi kommer på fem-i-topp-listan för både elnät företagskunder (plats 5), fjärrvärme privatkunder (plats 4) och fjärrvärme företagskunder (plats 4). Vad gäller bredband har kundnöjdheten för privatkunder stigit rejält jämfört med förra årets mätning. Trots detta når vi ändå inte riktigt upp till branschsnittet. Vi kommer analysera resultatet och vidta åtgärder för att förbättra vårt resultat till nästa mätning. I stort visar årets mätning att vi är på god väg att uppnå vårt långsiktiga mål på kundnöjdhet över 75.

Målsättning

Vårt mål är att alla våra kunder ska vara mycket nöjda och vill fortsätta vara våra kunder.

Medarbetarengagemang för ökad kundnytta

Under året har ett utvecklingsteam för marknadsföring och kundvård startat som bland annat ska skapa förbättringar som leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet. Utvecklingsteamet är tvärfunktionellt och har representanter från samtliga affärsområden.

För att öka kundorienteringen ytterligare bland våra medarbetare har vi uppdaterat konceptet för Växjö Energiskolan som är ett internt utbildningspaket för medarbetare där man får mer information om vårt erbjudande till kund, vår värdegrund, chefs- och medarbetarskap samt varumärke. Syftet med affärsskolan är att medvetandegöra varje medarbetares bidrag till att stärka vårt varumärke i önskad riktning och att skapa förutsättningar för alla medarbetare att vara goda ambassadörer för oss. Växjö Energiskolan genomfördes med samtliga medarbetare under årets koncerndagar.

Entreprenörer är viktiga ambassadörer

Under 2018 har vi bjudit in till en entreprenörsträff där 100 entreprenörer som utför uppdrag åt oss deltog. Syftet med träffen var att säkerställa att kunderna upplever hög kvalitet i alla kontakter med oss. På träffen berättade vi mer om vårt företag, vad vi står för och vad vi förväntar oss av våra entreprenörer gällande service och bemötande.

Vi presenterade även våra affärsområden och vilka produkter och tjänster vi erbjuder. Att ha ett bra samarbete med våra entreprenörer är en viktig del i vårt arbete med kundnöjdhet.

Utmaningar framåt

Vi kommer ha fortsatt fokus på arbetet att skapa en kundorienterad organisation och att stärka varumärket i riktningen mot att bli allt mer innovativa, flexibla och kundorienterade. Det är av högsta vikt att alla medarbetare är med och bidrar till denna utveckling. Vi strävar efter att vara proaktiva och lyhörda i kontakten med kund och i de tjänsteerbjudanden vi tillhandahåller. För att nå våra högt ställda mål är det även viktigt att vi fortsätter leverera hög tillgänglighet med säkra och trygga leveranser.