Fossilfri vardag 2020

Växjö kommun har som mål att bli en fossilfri kommun senast 2030. Sedan mätningarna började 1993 har utsläppen från Växjö kommun minskat med 58 procent.

En stor del av minskningen är tack vare utfasningen av fossil olja i våra anläggningar samt att allt fler kunder har anslutit sig till fjärrvärme under årens lopp. Våra produkter och tjänster är helt avgörande för att kommunens mål ska kunna nås. Därför har vi som mål att bli helt fossilbränslefria redan 2020.

Målsättning

Vara helt förnybara år 2020, det vill säga noll procent fossila bränslen i vår egen verksamhet 2020. Detta uppnår vi genom att:

  • Konvertera bränslesystemet på Täljstenen och hjälpångpanna till bioolja.
  • Projektera ombyggnad av oljesystem Sandvik 1 samt startolja Sandvik 2 och Sandvik 3. Testköra bioolja som startolja.
  • Byta ut fordon till förnybart drivmedel enligt plan.
Växjö Energi ställer krav på att vi ska använda fossilfria drivmedel. Det är bra eftersom människor, och miljö, tjänar på det.

Elena Sintsova, projektingenjör på Skanska Sverige

ElenaSintsovaSkanska2.jpg

Mot en fossilfri vardag

Vi producerar energi varav endast 0,4 procent är av fossilt ursprung. Denna andel kommer framför allt från tillfällen då reservpannan måste användas eller vid uppstart av pannorna.

Under 2019 kommer vi att göra de avslutande anpassningarna och ombyggnaderna för att helt och hållet fasa ut torv som bränsle.

Bränslesystemet på Täljstenen har konverterats enligt plan och projektering av ombyggnad av startoljesystem är under pågående.

Planen att byta ut fordon följs och under 2019 kommer det sista delvis fossilbränsledrivna fordonet att bytas ut. I övrigt är alla fordon drivna på HVO, biogas, etanol eller el. Vi har satt upp laddstolpar för att underlätta omställning till eldrift. Laddstolparna är både tillgängliga för interna fordon och allmänheten.

Växjö Energi omfattas av lagen om handel med utsläppsrätter genom våra produktionsanläggningar Sandviksverket, Teleborg och Täljstenen. 2018 tilldelades vi 58 951 utsläppsrätter varav 24 064 förbrukades, vilket motsvarar våra fossila koldioxidutsläpp för året.

Växjö kommunkoncern har ett tydligt mål om att bli fossilbränslefri. I det arbetet är Växjö Energi en avgörande aktör och jag är stolt över att man redan nu nästan är i mål.

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö

anna tenjeM.jpg

Utmaningar framåt

De utmaningar vi står inför för att vara helt fossilbränslefria 2020 är konvertering och omställning för hantering av bioolja i alla våra pannor. Denna omställning är omfattande och påverkar cisterner, rörledningar och annan utrustning i våra pannor. Vi jobbar aktivt med att påverka våra leverantörers omställning till fossilbränslefria transporter. Medan vi nu ställer om våra egna fordon till förnybara bränslen så förutser vi att omställningen av våra leverantörers tyngre fordon tar ytterligare några år.