En hållbar arbetsplats

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar såväl om att behålla och utveckla våra medarbetare som att vara ett attraktivt val för potentiella nya medarbetare. En hållbar arbetsplats är en av Växjö Energis väsentliga hållbarhetsfrågor.

Hos oss är medarbetarna minst lika viktiga som det arbete de utför. Med ömsesidig respekt ska vi hjälpas åt, styra mot samma mål och göra medvetna val som baseras på vår gemensamma värdegrund. För att vara en hållbar arbetsplats behöver vi arbeta fokuserat med frågor som kompetensförsörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor och likabehandling.

Vi bygger hållbara stödjande strukturer, genomför medarbetardrivna förändringsarbeten och tillsätter tvärfunktionella utvecklingsteam. Vi är alla med och bidrar. Vi bryr oss om, hjälper varandra och framför allt – vi har kul på jobbet.

Pernilla Rosander, HR-chef Växjö Energi

pernilla rosander.jpg

En viktig del i att vara en attraktiv arbetsplats är vår värdegrund. Värdegrunden togs fram under 2015 och vi arbetar aktivt med att leva efter den. Alla medarbetare har varit involverade i att identifiera vad värdegrunden betyder konkret för dem i deras vardag. Medarbetarna är också involverade i det omfattande förbättringsarbete som fortskridit under 2018.

Målsättning

Vårt mål är att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare både för våra befintliga och för våra framtida medarbetare.

antal anställda och könsfördelning 2018.jpg