Mot en fossilfri vardag

Års- och hållbarhetsredovisning 2018

En fossilfri vardag 2020

Vi på Växjö Energi tar vårt ansvar för samhällets utveckling på största allvar. Därför har vi beslutat att vår verksamhet ska vara helt fossilfri 2020.

Vi ägnar vår vardag åt att skapa och leverera värme, el och bredband och är som allra bäst när vi märks som minst. Men när lampan lyser, när du tar en varm dusch eller surfar runt på fibernätet, då är det vår vardag – som underlättar din.

Tydliga kvitton på att vi satsar rätt

Det ligger i vårt uppdrag att bidra till hållbar utveckling i Växjöregionen. Under 2018 har vi fått svaren som visar att vi satsar i rätt riktning. Kvitton på att Växjö Energi kommer att vara en viktig del av kundernas vardag även i framtiden.

Viktiga händelser under 2018

Julia formar Växjö Energis roll i Växjö och världen

Julia Ahlrot tar fram strategier som säkerställer att Växjö Energi löser sitt uppdrag – att bidra till en hållbar utveckling i regionen och skapa affärsmässig samhällsnytta.

Röster från intressenter

Vad tycker våra intressenter om oss egentligen? Här hittar du några av dem representerade.