Med hållbarhet som drivkraft

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

En fossilfri vardag 2020

Vi på Växjö Energi tar vårt ansvar för samhällets utveckling på största allvar. Därför har vi beslutat att vår verksamhet ska vara helt fossilfri 2020.

Vi ägnar vår vardag åt att skapa och leverera värme, el och bredband och är som allra bäst när vi märks som minst. Men när lampan lyser, när du tar en varm dusch eller surfar runt på fibernätet, då är det vår vardag – som underlättar din.

En del av vardagen i 130 år

Fjolåret var ett stort jubileumsår för oss på Växjö Energi. Under hela 2017 firade vi att vi i 130 år har varit en viktig del i våra kunders vardag. Det ska vi fortsätta vara. En stabil och trygg partner som gör skillnad.

Viktiga händelser under 2017

Alltid framåt - med hänsyn till hållbarhet

Lika stolta som vi är över att ha varit en viktig del av Växjöbornas vardag så länge, är vi över de val vi gjort och den utveckling vi haft på vägen. Vår grundtanke om en hållbar stad och miljö har alltid funnits som en röd tråd i vår verksamhet.

Innovation – en styrka och ambition

Fem år efter att London och New York fick egna elverk, invigdes även Växjös – som Sveriges första elektricitetsverk för belysning och allmän distribution år 1887. Drygt 90 år senare var vi först igen – då byggde vi om en oljeeldad fjärrvärmepanna till eldning med biobränsle. Det är så vi arbetar – stadigt framåt och med stor hänsyn till hållbarhet och miljöfrågor.

Utsläpp från fossila bränslen minskar

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet och inte minst satsningen på biobränslebaserad fjärrvärmeproduktion har bidragit till att utsläppen av fossilt koldioxid i Växjö kommun minskat rejält – med hela 58 procent per invånare sedan man började mäta 1993.

En grönare framtid

Det vi åstadkommit fram till idag inspirerar oss att fortsätta söka nya, ännu smartare lösningar för framtiden. Det gör vi genom att aldrig nöja oss, alltid vara nyfikna och ständigt utmana oss själva. För vem vet hur framtiden ser ut och vilka energikällor som finns då?

Nästa steg för en hållbar framtid