Välkommen in i fjärrvärmen

Fördelarna med fjärrvärme för din verksamhet eller fastighet är många. Det är prisvärt, stabilt och miljöpåverkan är låg. Dessutom är det nästan underhållsfritt och du bidrar till en bättre miljö, både lokalt och globalt.

För att producera fjärrvärme eldar vi restprodukter från skogen som annars hade gått till spillo. Energin som produceras används till att värma vatten, som sedan skickas ut i långa rör under marken och fortsätter ut till regionens alla fjärrvärmeanvändare.

Förnybar elproduktion

Samtidigt som vi producerar klimatsmart fjärrvärme producerar vi förnybar el som sedan säljs till elmarknaden. Därför kan man säga att fjärrvärmen tränger undan annan, mindre miljövänlig, elproduktion som påverkar klimatet negativt. Askan som blir kvar efter förbränningen återförs till skog och mark och blir till viktig näring – kretsloppet är slutet.

Lokal helhetspartner

Som Växjös energibolag vill vi gärna ha ett nära samarbete kring energieffektiviseringsfrågor och hitta den bästa lösningen för just din verksamhet. Vi kan hjälpa dig att spara pengar och uppnå era miljömål och kikar gärna på en helhetslösning tillsammans med dig.

Vill du få en offert eller boka ett möte direkt? Kontakta oss!
Du kan också ringa vårt kundcenter på 0470 -70 33 33