Minska elkonsumtion

Fjärrvärme istället för elberoende uppvärmning

Inom fjärrvärmeområdet är fjärrvärme det bästa alternativet för uppvärmning. Växjös förnybara fjärrvärme är fossilbränslefri med en av landets lägsta primärenergifaktor. Lågvärdig energi som fjärrvärme är perfekt för att värma fastigheter. Högvärdig energi som el kan sparas till saker där kraven är högre, till exempel för att driva en motor i en elbil eller till våra datorer och hushållsmaskiner. Att använda rätt energi på rätt plats är viktigt för Växjö. Kan vi ersätta högvärdig el med förnybar fjärrvärme minskar elkonsumtionen och ökar elproduktionen. Med detta får Växjö ett hållbart energisystem och staden kan växa.

Fjärrkyla istället för A/C

Genom att välja fjärrkyla minskar du användningen av el. El är troligtvis den viktigaste infrastrukturen vi har i vårt samhälle idag, det är en mycket bra energiprodukt med oändliga användningsområden. Väljer du fjärrkyla gör du ett medvetet val att använda elen till något annat som är i bättre behov av det. Genom att ersätta lokala eldrivna kylmaskiner som innehåller miljöfarliga köldmedel med fjärrkyla så minskar användningen och utsläppen av freoner, som är skadliga för ozonskiktet och förstärker växthuseffekten.

Energieffektiv fastighetsutrustning

 

Driftsoptimering

De flesta byggnader använder mer energi än vad de borde göra. Det beror främst på att energi- och installationssystemen inte fungerar som de ska. De system i byggnaden som överför mycket energi kan vid felfunktioner få betydligt ökad energianvändning. Exempel på sådana system är ventilationens värmeåtervinning, fjärrvärmecentral, men även större obalans i luftflödena ger en ökad värmeanvändning. Även onormal varmvattenanvändning kan spåras genom mätning.