Minska effekttoppar

Laststyrning

Laststyrning går ut på att fördela laddningseffekten från en laddstation eller laddsystem för elbilar så att effekten blir så gynnsam och prisvärd som möjligt. Laststyrning brukar också kallas för lastbalansering. Funktionen är som mest fördelaktigt för laddstationer med uttag att ladda fler elbilar än det sammantaget finns tillgänglig effekt för på just den platsen.

Prognosstyrning

Prognosstyrning är en metod för att styra uppvärmning av byggnader där man för olika tidpunkter beräknar hur mycket energi som ska tillföras en byggnad, baserat på mycket lokala väderprognoser. Genom att kombinera byggnadsfysik och meteorologi kan man ta hänsyn till byggnadens egenskaper såväl som väderförhållanden med utetemperatur, vindstyrka, vindriktning och solinstrålning.