Kommunikation och beteende

Kunskapshöjning kring energianvändningen

Mina sidor kan du få ökad kunskap kring verksamhetens energianvändning och kan få ökad förståelse för hur elkonsumtionen kan minskas.

Visualisering

Visualisera bolagets energianvändning och inspirera andra.

Beteendekampanj

Tillsammans kan vi genomföra beteendekampanjer kring energianvändningen för slutanvändare.