Tillsammans för Växjös energisystem

Växjö Energi är medlem i Klimatdialogen som är ett nationellt initiativ där energibolag tillsammans med kunder och andra aktörer kan bidra till att påskynda klimatomställningen på lokal nivå. Tillsammans har vi skapat en lista där du som företagare i Växjö kan inspireras av hur du kan bidra med minskad klimat- och miljöpåverkan.

Energisystemet i Växjö. Klicka på bilden för att se bilden större
Den här bilden visualiserar vårt energisystem i Växjö. Tycker du det ser komplext ut? Det är många olika ledningar, men det fantastiska är att de alla har ett klart och tydligt syfte i att distribuera energi på ett klokt och effektivt sätt till er som kunder.

Var med och bidra 

Alla företagare, fastighetsägare och andra lokala aktörer i Växjö kan vara med på resan om ett fossilbränslefritt Växjö och visionen om Europas grönaste stad. Tillsammans är vi som starkast!

Klimatdialogen startade hösten 2019 och flera medlemmar står i startgroparna för ett antal insatser som kommer påskynda klimatomställningen. Här kan du följa och inspireras av hur medlemmar i Klimatdialogen gör för att bidra till ett bättre klimat, vi kommer löpande fylla på med goda exempel.

Så kan du bidra