Nyproduktion(2)

All nyproduktion går inte till på samma sätt men en sak brukar alla ha gemensamt; Strävan efter att erbjuda de boende ett så bekvämt, prisvärt och miljösmart boende som möjligt.

Vi skräddarsyr gärna energilösningar för el, fjärrvärme och fjärrkyla som svarar upp till ert specifika behov. Det kan handla om allt ifrån att analysera fastighetens energistatus till att teckna avtal om drift, underhåll och service till ett fast pris.

Hållbar uppvärmning med fjärrvärme

Vid nyproduktion är det viktigt att det är varmt och skönt året runt, utan att behöva lägga onödig tid på underhåll och teknik. Som fjärrvärmeanvändare gör ni dessutom en rejäl insats för miljön. Tillsammans skapar vi ett hållbart och grönare Växjö. Läs mer om fördelarna med fjärrvärme

Fjärrkyla för behagligare inomhusklimat

Liksom fjärrvärme bygger fjärrkyla på idén att det är bättre att låta en enda central anläggning göra jobbet, istället för att ha en kylanläggning i varje fastighet. Energin nyttjas bättre och miljön skonas. Dessutom får ni ett skönt och behagligt inomhusklimat. Läs mer om fjärrkyla här.

Fiber via Wexnet

Med snabbt bredband via fiber ökar attraktionsvärdet på fastigheten. Dessutom kan ni koppla smarta funktioner till fibernätet, allt från inbrottslarm till bokning av tvättstuga. Ni får en bättre driftsekonomi för fastigheten och de boende får en enklare vardag. Läs mer om fiber via Wexnet här.

Vi ser till att elen kommer till dig

En av våra viktigaste uppgifter på Växjö Energi är att se till så att elen kommer till våra kunder effektivt, säkert och utan avbrott. Läs mer om Växjös elnät här.

Totalenergi – helhetslösning för nyproduktion

Totalenergi är en helhetslösning där vi skräddarsyr produkter och tjänster utifrån just ert fastghets önskemål och behov. Kanske vill ni att vi sköter fastighetens drift och energisituation. Eller så prioriterar ni extra trygghet när det gäller skötsel och underhåll av värmecentralen och vill att vi håller löpande koll på fastighetens energianvändning. Tillsammans formar vi en lösning som passar er. Läs mer om våra energitjänster här.