”Prisdialogen ger oss möjlighet att påverka”

För många näringsidkare är kostnaden för uppvärmning en av de största. I Växjö möts Växjö Energi och kunderna varje år i Prisdialogen. – Det är en bra chans att vara delaktig, säger Växjöbostäders Martin Skoglund.

Växjöbostäder förvaltar och utvecklar drygt 9 000 lägenheter. För bolaget är det viktigt att förstå hur priset på uppvärmning sätts och hur det utvecklas.

– När det är stora prisökningar i samhället är det viktigt med långa perspektiv. Genom att vara med i Prisdialogen får vi en bra känsla för utvecklingen de kommande tre åren. Detta är viktig kunskap för oss, säger Martin Skoglund, som är energiansvarig på Växjöbostäder.

Stärkta relationer

När vi träffar Martin Skoglund och Johan Anehall, som är storkundsansvarig på Växjö Energi, har de precis varit på årets andra möte tillsammans. Nu är årets Prisdialog avslutad.

– Jag har en bra känsla. På mötet i dag pratade vi exempelvis om vår önskan att veta hur effekttariffer uppdateras och att vi får uppföljning på när det görs. Det fick vi bra gensvar på, säger Martin Skoglund.

Han framhåller att de fått bra insyn i hur Växjö Energis prismodell fungerar och att kunskapsutbytet är ömsesidigt. Även Växjö Energi lär sig om Växjöbostäders verksamhet.
– Prisdialogen är ett forum där vi stärker våra relationer, säger Johan Anehall på Växjö Energi.

Tät dialog

Prisdialogen är ett initiativ på riksnivå där Energiföretagen tillsammans med bostadsbolag och byggföretag skapat ett forum för samarbete. Varje år hålls samrådsmöten runt om i Sverige där energiföretagen möter sina större kunder. I Växjö har dialogen pågått i snart tio år.

– Ett skäl till att vi har konkurrenskraftiga priser är den täta dialogen med våra kunder. Vi är transparenta med våra kostnader och tror på samarbete. Vi vill hjälpa våra kunder att hålla sina kostnader nere och ger råd om energieffektivisering. Vi vill inte att de slösar med energin, eller köper för mycket, säger Johan Anehall.

Prisdialogen är ett sätt att ta in synpunkter från kunderna samt att skapa en stabil och förutsägbar prisutveckling.

– Alla näringsidkare i Växjö är välkomna att delta, säger Johan Anehall.

Om priset för fjärrvärme

  • Det nya priset för fjärrvärme för 2023 är nu satt och innebär en höjning med 3 %.
  • Snittet för hela landet är 5 %, enligt tidningen Energi. Anledningen till prisjusteringen är ökade kostnader inom energibranschen.
  • Priset är uppdelat i effekt-, energi- och flödespris. Du betalar per kilowattimme fjärrvärme du använder.
  • Priset varierar under året och är lägst april–oktober.