Trygghet för dig som fjärrvärmekund

Fjärrvärmelagen fungerar som en trygghet för dig som fjärrvärmekund. Lagen syftar främst till ökad öppenhet kring fjärrvärmebolagens verksamhet och prissättning.

Här är några av fördelarna med fjärrvärmelagen:

  • Fjärrvärmeföretagen måste redovisa hur priset bestäms och var du kan hitta den informationen.
  • Fjärrvärmekunderna har möjlighet att säga upp sina avtal om de inte accepterar de nya villkoren.
  • Förändringar av avtalsvillkor måste aviseras 60 dagar innan de träder i kraft.
  • Fjärrvärmekunderna har rätt till förhandling och medling.

Fjärrvärmelagen

Reko fjärrvärme

Vi är givetvis en Reko fjärrvärmeleverantör. Det betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. För dig som kund innebär det extra trygghet.

Reko består av tre grundläggande delar:

  • Öppenhet - för att ge dig som kund möjlighet att bedöma vår verksamhet och våra produkter.
  • Jämförbarhet - för att möjliggöra välgrundade bedömningar av olika fjärrvärmeleverantörer och likala konkurrerande alternativ.
  • Förtroende - för att utveckla långsiktiga relationer och möjliggöra välgrundade val. 

Utöver detta finns ett regelverk som reglerar hur vi ska uppträda på värmemarknaden.

Läs mer om Reko på Svensk fjärrvärmes hemsida.