Hoppa till huvudinnehållet

Din energicentral

Energicentralen i fastigheten är knutpunkten mellan fjärrvärme-/kylanätet och värmesystemet.

Här värmer det varma fjärrvärmevattnet dels upp det vatten som cirkulerar i värmeelementen och dels tappvarmvatten till bland annat kök och badrum. Vattnet värms upp i en värmeväxlare som fungerar genom att fjärrvärmevattnet cirkulerar i ett kanalsystem med väggar, som har god värmeledningsförmåga.

På andra sidan väggarna finns ett annat kanalsystem där det vatten som ska värmas cirkulerar. I en energicentral finns minst två värmeväxlare, en för tappvarmvatten och en för värmeledningssystemet. Förutom detta innehåller centralen cirkulationspump, expansionskärl och styrutrustning. Fjärrvärmevattnets genomströmning i värmeväxlarna regleras med styrutrustning vilket gör att så mycket värme som behövs överförs till huset.

Tjänster