Laddlösning för elbil

Möjligheten att kunna ladda när bilen står parkerad är en av de viktigaste förutsättningarna för omställningen till elbilar. Var med och påverka omställningen, och bidra till ett grönare Växjö!

Vi erbjuder en bekväm och säker helhetslösning för elbilsladdning, en lösning som du kan växa med när laddbehovet ökar. Det ska vara enkelt att ladda men också för er som erbjuder laddning.

Ladda för framtiden

Du kan välja mellan att köpa eller leasa laddstolpar från oss till ditt företag. Vi erbjuder heltäckande service och administration av laddstationen med allt från driftövervakning, kundsupport och betalningslösning samt underhåll och felavhjälpning.

Du erbjuder laddning och vi tar hand om resten. Tillsammans gör vi en insats för miljön.

Fördelarna med vår laddlösning är många:

 • Support dygnet runt.
 • Laddstationerna passar alla laddbara bilar.
 • Du bestämmer vem som får tillgång till laddstationen.
 • Minimal administration – Mer fakturerar användaren direkt.
 • Enkel redovisning av drivmedelsförmån.
 • Ni sätter själva priset per kWh själv och får ersättning för de kWh som används i laddstationen.
 • Tillgång till Sveriges största publika laddnätverk.

Investeringsstöd till företag och bostadsrättsföreningar

Som företag och bostadsrättsförening kan du söka stöd för installation av laddstation som används av er.

Du kan få ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt.

Villkor för att kunna få investeringsstöd

 • Laddpunkten ska vara installerad installeras tidigast 2019-07-15.
 • Laddpunkten finns på en fastighet som den som ansöker om bidraget äger eller innehar med särskild rätt.
 • Laddpunkten är placerad vid en bostad eller en arbetsplats och är avsedd att huvudsakligen användas av dem som bor i bostaden eller av dem som är anställda på arbetsplatsen.
 • Laddboxen ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad och utrustas med anslutningsdon för elfordon av Typ 2 eller Combo 2.
 • Installationen måste utföras av en behörig elinstallatör.

Läs mer och ansök investeringsstödet på Naturvårdsverkets hemsida 


Intresseanmälan

Är du intresserad av att veta mer om vad vi kan erbjuda dig?

Skicka intresseanmälan

Räcker elen till när alla skaffar elbil?

Antalet elbilar i Sverige och världen ökar hela tiden. I mars 2019 fanns hela 78 609 stycken laddbara bilar i Sverige enligt elbilsstatistik.se. Fler elbilar betyder större behov av el för att ladda, så räcker verkligen elen till om alla i Sverige skulle köra elbil?

Räcker elen till när alla skaffar elbil?

Antalet elbilar i Sverige och världen ökar hela tiden. I mars 2019 fanns hela 78 609 stycken laddbara bilar i Sverige enligt elbilsstatistik.se. Fler elbilar betyder större behov av el för att ladda, så räcker verkligen elen till om alla i Sverige skulle köra elbil?