Elnätsavgift

Elnätsavgift är ett samlingsnamn för de avgifter du betalar för att använda elnätet. Avgiften kan också kallas för elnätstariff eller elnätskostnad. Storleken på din huvudsäkring avgör om du är säkringskund eller effektkund.

Dina elkostnader består av tre delar:

 • Elen du använder
  Kostnad för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Transport till din fastighet
  Kostnad för transport av elen till fastigheten, som betalas till elnätsföretaget.
 • Skatter och avgifter
  Kostnad för skatter och avgifter till staten. Betalas till elnätsföretaget om ni inte själva är skattskyldiga.

Elnätspriser

Priser gäller från 1 april 2023.

Överföringsavgiften är rörlig och prissätts utifrån marknadspriset på el. Du kan se prognoser för överföringsavgift per månad här. Din elförbrukning per månad hittar du på Mina sidor eller på din faktura. 

Säkring Fast avgift för abonnemang Rörlig avgift för överföring (prognos september)
16 A småförbrukare 84 kr/mån 31,7 öre/kWh*
16 A normalförbrukare 227 kr/mån 13,8 öre/kWh*
20 A 351 kr/mån 10,47 öre/kWh*
25 A 480 kr/mån 10,47 öre/kWh*

Priserna är exklusive moms.
*Framtaget 23-09-01

 

Rörliga överföringsavgiften sänks

Elpriset är fortsatt högt, men glädjande nog ligger priserna nu ändå betydligt lägre än vad prognoserna för 2023 tidigare förutspått, vilket innebär att Växjö Energis kostnader mot överliggande region- och stamnät blir lägre. Detta får en direkt effekt för dig som kund, då den rörliga överföringsavgiften blir avsevärt mycket lägre eftersom kostnaderna för överliggande region- och stamnät ingår där. Se prognoser för överföringsavgifter för nuvarande månad och framåt nedan.

Rörlig överföringsavgift

Från 1 januari 2023 har Växjö Energi rörlig överföringsavgift. Här kan du se prognoser för överföringsavgifter för nuvarande månad och framåt. Avgiften är rörlig och varierar beroende på vilket abonnemang du har. Prognosen ger en indikation av det rörliga priset och uppdateras vid månadsskiftet.

16 A småförbrukare 16 A normalförbrukare 20-25 A
År Månad + Månad

Öre/kWh

Diagrammet visar prognoser och utfall för överföringsavgift per månad och visas i öre/kWh. I linjediagrammet är den streckade linjen prognoser och heldragen linje är utfall på föregående månader. I stapeldiagrammet är de ljusgrå staplarna prognoser och blå staplar är utfall på föregående månader. 

Räkna ut din kostnad per månad

Fast abonnemangsavgift (i kr) + rörlig elnätsavgift (i öre/kWh) / 100 x din elanvändning under en månad (i kWh).

Exempel
Anta att du har en fastighet med 20 A huvudsäkring, och använder 1500 kWh el under månaden.

Din elnätskostnad inklusive moms blir då:
351 kr + (22,08 öre/kWh*/100 x 1500 kWh) = 682 kr (exkl. moms)

*Utfall för april 2023

Är du små- eller normalförbrukare?

Ditt abonnemang är baserat på om du är småförbrukare eller normalförbrukare. Din mätarsäkring och elförbrukning avgör vilket abonnemang som är mest lönsamt för dig. En tumregel är att om du har 16 A rekommenderas du abonnemangstypen småförbrukare om du förbrukar under 8 000 kWh/år, och normalförbrukare om du förbrukar över 8000 kWh/år. 

Du kan också fylla i din årsförbrukning nedan och ta reda på vilket abonnemang som rekommenderas för dig.

Beräkna vilket abonnemang du ska välja

Logga in på Mina sidor för att ta reda på din årsförbrukning.

;

Logga in på Mina sidor för att ta reda på vilken mätarsäkring du har. A står för ampere.

; ;


Två gånger om året ser vi över så att du har det mest lönsamma abonnemanget. Vilket abonnemang du har idag hittar du på din faktura.

Myndighetsavgifter

Cirka 50 procent av din elnätskostnad består av myndighetsavgifter och skatter. Dessa avgifter fakturerar vi till dig som kund och sedan betalar vidare till olika myndigheter.

 Följande myndighetsavgifter betalar du för i din elnätsavgift:

 • Elsäkerhetsavgift - 11,10 kr/år, exkl. moms
 • Nätövervakningsavgift - 4,35 kr/år, exkl. moms
 • Elberedskapsavgift - 39,20 kr/år, exkl. moms
 • Energiskatt - 39,2 öre/kWh exkl. moms gäller from 1 januari 2023