Effektabonnemang

Med effektabonnemang kan du påverka din elnätskostnad på ett tydligare sätt, samtidigt som du gör en god gärning för miljön och samhället genom att förbruka el medvetet. Du betalar som minst om du jämnar ut din elanvändning så mycket som möjligt.

Effektabonnemang innebär att du betalar för hur mycket du faktiskt använder elnätet. Ditt behov avgör hur mycket el som behöver transporteras genom elnätet vid varje tillfälle. Om du har flera effektslukande apparater igång samtidigt, får du en högre elnätskostnad än om du använder samma mängd el vid olika tider.

Effektuttag

Exempel på effektuttag under en månad. Den uttagna effekten registreras varje timme och du betalar sedan för det högsta timvärdet under månaden.

Effekt (kW)

Dag

 


Mina sidor kan du följa din energiförbrukning och se dina effekttoppar per timme. Saknar du inloggningsuppgifter kontakta kundcenter så hjälper vi dig.

Vadå effekttopp?

Använder du flera eldrivna saker och apparater samtidigt ökar din effekt, och din effektavgift blir högre. Sprider du istället ut elanvändningen minskar effekten, och din effektavgift blir lägre.

Effektabonnemang-effekttopp-1-webb.pngEffektabonnemang-effekttopp-2-webb.png
Syntolkning: En illustration av hur det lönar sig att sprida ut användandet av elektriska apparater. Om man exempelvis startar ventilation och apparater samtidigt som man laddar elbilen får man en hög effekttopp. Det är bättre att nyttja dessa produkter med hög effekt efter varandra istället. Klicka på bilden för att göra den större.

Effektabonnemang säkrar kapacitet

Elektrifieringen av samhället medför en stor ökning av energibehovet. I Växjö har vi ingen brist på el just nu, men för att klara samhällets omställning så måste vi framtidssäkra elleveranserna. Samtidigt behöver vi alla använda elen på ett smartare sätt, så att elen räcker åt alla när vi behöver den. Genom att arbeta hållbart tillsammans kan vi få till en jämnare belastning på elnätet!

Så fungerar elnätsavgiften

Som säkringskund har du betalat en fast abonnemangsavgift beroende på storleken på din säkring och en överföringsavgift. Som effektkund betalar du som vanligt överföringsavgiften, men du betalar en lägre abonnemangsavgift och i stället en effektdel som baseras på ditt effektuttag. 

Genom att hålla nere effektuttag tar du som företag ett samhällsansvar.  Med jämna effektuttag kan vi leverera ett säkert elnät till växjöborna med hög kapacitet. 

Beräkna din månadskostnad

Fyll i effekt och energi i nedanstående fält för att beräkna din månadskostnad.

Din fasta abonnemangskostnad är:
63 A: 417 kr
80 A: 948 kr

Beräkna din månadskostnad

Abonnemangsavgift – fast avgift. Din fasta avgift är 63 A: 417 kr, 80 A och över: 948 kr

;

Effekt – den mängd el du behöver vid en viss tidpunkt. Den uttagna effekten registreras varje timme och du betalar sedan för det högsta timvärdet under månaden. På Mina sidor kan du se dina timvärden. Saknar du inloggningsuppgifter kontakta kundcenter på 0470-70 33 33 eller e-post kundcenter@veab.se

;

Energi – den totala energin du använder under månaden.
Informationen hittar du på din Mina sidor eller på din faktura.

;