Effektabonnemang

Med effektabonnemang kan du påverka din elnätskostnad på ett tydligare sätt, samtidigt som du gör en god gärning för miljön och samhället genom att förbruka el medvetet.

35 A och 50 A flyttas till effektabonnemang

Den 1 januari 2023 övergår alla kunder som har säkring 35 A och 50 A till ett
effektabonnemang. 

Nya priser för effektabonnemang

Den 1 januari 2023 inför vi en ny prismodell för effektabonnemang. Priser för 2022 hittar du längst ner på denna sida.

Överföringsavgiften är rörlig och prissätts utifrån marknadspriset på el. Du kan se prognoser för överföringsavgifter per månad här. Din elförbrukning per månad hittar du på Mina sidor eller på din faktura. 

Lågspänning

  Fast avgift för abonnemang Avgift för effekt Rörlig avgift för överföring (prognos januari)
35-63 A 417 kr/mån 70 kr/kW, mån 16,26 öre/kWh*
80 A och över 995 kr/mån 70 kr/kW, mån 16,26 öre/kWh*

Tillåtet uttag av reaktiv effekt är 50 % av uttagen aktiv effekt. För 80 A och över tas ut en avgift för överuttag av reaktiv effekt med 30 kr/kVAr per månad. Kostnad för tillkommande fack tillkommer med 1 190 kr/mån för lågspänning över 80 A. Priserna är exklusive moms. 

*Framtaget 23-01-02.

Mellanspänning

  Fast avgift för abonnemang Avgift för effekt Rörlig avgift för överföring (prognos januari)
10 kV 2 853 kr/mån 63 kr/kW, mån 11,42 öre/kWh*
Industri 10 kV 2 853 kr/mån 68 kr/kW, mån 11,42 öre/kWh*

Tillåtet uttag av reaktiv effekt är 50 % av uttagen aktiv effekt. Överuttag för reaktiv effekt tas ut en avgift med 20 kr/kVAr per månad. Kostnad för tillkommande fack tillkommer med 1 785 kr/mån för mellanspänning 10 kV samt 1 985 kr/mån för mellanspänning industri 10 kV. Priserna är exklusive moms. 

*Framtaget 23-01-02.
 

Rörlig överföringsavgift

Från 1 januari 2023 har Växjö Energi rörlig överföringsavgift. Här kan du se prognoser för överföringsavgifter för nuvarande månad och framåt. Avgiften är rörlig och varierar beroende på om du har låg- eller mellanspänning. Prognosen ger en indikation av det rörliga priset och uppdateras vid månadsskiftet.

Lågspänning Mellanspänning
År Månad + Månad

Öre/kWh

Diagrammet visar prognoser och utfall för överföringsavgift per månad och visas i öre/kWh. Streckade linjer är prognoser och heldragen linje är utfall på föregående månader.

Räkna ut din kostnad per månad

Fast elnätsavgift per månad (i kr) + effektavgift (kr/kW per månad) + rörlig elnätsavgift (i öre/kWh) / 100 x din elanvändning under en månad (i kWh).

Exempel
Anta att din fastighet har 80 A huvudsäkring, högsta medeleffekten 40 kW och använder 5 000 kWh per månad.

Din elnätskostnad exklusive moms blir då:
995 kr + (40 kW*70kr/kW) + (16,26 öre/kWh* /100 x 5000 kWh) = 4 608 kr

*Prognos för januari 2023

Myndighetsavgifter

Cirka 50 procent av din elnätskostnad består av myndighetsavgifter och skatter. Dessa avgifter fakturerar vi till dig som kund och sedan betalar vidare till olika myndigheter.

Följande myndighetsavgifter betalar du för i din elnätsavgift:

  • Elsäkerhetsavgift - 11,10 kr/år för lågspänning och 905 kr/år för mellanspänning
  • Nätövervakningsavgift - 4,35 kr/år för lågspänning och 870 kr/år för mellanspänning
  • Elberedskapsavgift - 39,20 kr/år för lågspänning och 2 129 kr/år för mellanspänning
  • Energiskatt - 39,2 öre/kWh exkl. moms, gäller from 1 januari 2023