Effektabonnemang

Med effektabonnemang kan du påverka din elnätskostnad på ett tydligare sätt, samtidigt som du gör en god gärning för miljön och samhället genom att förbruka el medvetet.

Effektabonnemang innebär att du betalar för hur mycket du faktiskt använder elnätet. Ditt behov avgör hur mycket el som behöver transporteras genom elnätet vid varje tillfälle. Om du har flera effektslukande apparater igång samtidigt, får du en högre elnätskostnad än om du använder samma mängd el under en längre period.

Ovan ser du exempel på olika sätt att använda elnätet. Till vänster är flera apparater igång vid samma tidpunkt och priset kommer då att bli högre. Till höger däremot visas en mer jämn användning av apparater vilket resulterar i en lägre elnätsavgift.

Energieffektivt och hållbart

Vi vill gärna uppmuntra våra kunder att hålla nere sina effektuttag. På så sätt tar du som företag ett samhällsansvar eftersom vi kan leverera ett säkert elnät som i delar av landet har brist på kapacitet. Dessutom sparar du pengar genom att tänka energisnålt! 

Så fungerar elnätsavgiften

Som säkringskund har du betalat dels en fast abonnemangsavgift beroende på storleken på din säkring och dels en överföringsavgift. Som effektkund betalar du som vanligt överföringsavgiften, men du betalar en lägre abonnemangsavgift och i stället en effektdel som alltså baseras på ditt effektuttag. 

Beräkna din månadskostnad

Fyll i effekt och energi i nedanstående fält för att beräkna din månadskostnad.

Beräkna din blivande månadskostnad med effektabonnemang

Abonnemangsavgift – den fasta avgiften för effektabonnemang lågspänning är 911,51 kr i månaden.

;

Effekt – den mängd el du behöver vid en viss tidpunkt. Den uttagna effekten registreras varje timme och du betalar sedan för det högsta timvärdet under månaden. På Mina sidor kan du se dina timvärden. Saknar du inloggningsuppgifter kontakta kundcenter på 0470-70 33 33 eller e-post kundcenter@veab.se

;

Energi – den totala energin du använder under månaden.
Informationen hittar du på din Mina sidor eller på din faktura.

;