Effektabonnemang

Med effektabonnemang kan du påverka din elnätskostnad på ett tydligare sätt, samtidigt som du gör en god gärning för miljön och samhället genom att förbruka el medvetet.

Elnätspriser för effektabonnemang

Priser gäller från 1 april 2023.

Överföringsavgiften är rörlig och prissätts utifrån marknadspriset på el. Du kan se prognoser för överföringsavgifter per månad här. Din elförbrukning per månad hittar du på Mina sidor eller på din faktura.

Lågspänning

  Fast avgift för abonnemang Avgift för effekt Rörlig avgift för överföring (prognos september)
35-63 A 421 kr/mån 82 kr/kW, mån 7,32 öre/kWh*
80 A eller över 1 005 kr/mån 82 kr/kW, mån 7,32 öre/kWh*

Tillåtet uttag av reaktiv effekt är 50 % av uttagen aktiv effekt. För 80 A och över tas ut en avgift för överuttag av reaktiv effekt med 30 kr/kVAr per månad. Kostnad för tillkommande fack tillkommer med 1 190 kr/mån för lågspänning över 80 A. Priserna är exklusive moms.

*Framtaget 23-09-01.

Mellanspänning

  Fast avgift för abonnemang Avgift för effekt Rörlig avgift för överföring (prognos september)
10 kV 2 881 kr/mån 72 kr/kW, mån 4,4 öre/kWh*
Industri 10 kV 2 881 kr/mån 78 kr/kW, mån 4,4 öre/kWh*

Tillåtet uttag av reaktiv effekt är 50 % av uttagen aktiv effekt. Överuttag för reaktiv effekt tas ut en avgift med 20 kr/kVAr per månad. Kostnad för tillkommande fack tillkommer med 1 785 kr/mån för mellanspänning 10 kV. För mellanspänning industri 10 kV är kostnad för tillkommande fack 300 kr/mån (lsp) samt 1 985 kr/mån (msp). Priserna är exklusive moms.

*Framtaget 23-09-01.
 

Rörliga överföringsavgiften sänks

Elpriset är fortsatt högt, men glädjande nog ligger priserna nu ändå betydligt lägre än vad prognoserna för 2023 tidigare förutspått, vilket innebär att Växjö Energis kostnader mot överliggande region- och stamnät blir lägre. Detta får en direkt effekt för dig som kund, då den rörliga överföringsavgiften blir avsevärt mycket lägre eftersom kostnaderna för överliggande region- och stamnät ingår där. Se prognoser för överföringsavgifter för nuvarande månad och framåt nedan.

Rörlig överföringsavgift

Från 1 januari 2023 har Växjö Energi rörlig överföringsavgift. Här kan du se prognoser för överföringsavgifter för nuvarande månad och framåt. Avgiften är rörlig och varierar beroende på om du har låg- eller mellanspänning. Prognosen ger en indikation av det rörliga priset och uppdateras vid månadsskiftet.

Tänk på att utfallsvärdet ser annorlunda ut på din faktura eftersom avgiften påverkas av hur din förbrukning ser ut timme för timme. 

Lågspänning Mellanspänning
År Månad + Månad

Öre/kWh

Diagrammet visar prognoser och utfall för överföringsavgift per månad och visas i öre/kWh. I linjediagrammet är den streckade linjen prognoser och heldragen linje är utfall på föregående månader. I stapeldiagrammet är de ljusgrå staplarna prognoser och blå staplar är utfall på föregående månader. 

Räkna ut din kostnad per månad

Fast abonnemangsavgift (i kr) + effektavgift (kr/kW per månad) + rörlig elnätsavgift (i öre/kWh) / 100 x din elanvändning under en månad (i kWh).

Exempel
Anta att din fastighet har 80 A huvudsäkring, högsta medeleffekten 40 kW och använder 5 000 kWh per månad.

Din elnätskostnad exklusive moms blir då:
1005 kr + (40 kW*82kr/kW) + (14,50 öre/kWh* /100 x 5000 kWh) = 5010 kr (exkl. moms)

*Utfall för april 2023

Myndighetsavgifter

Cirka 50 procent av din elnätskostnad består av myndighetsavgifter och skatter. Dessa avgifter fakturerar vi till dig som kund och sedan betalar vidare till olika myndigheter.

Följande myndighetsavgifter betalar du för i din elnätsavgift:

  • Elsäkerhetsavgift - 11,10 kr/år för lågspänning och 905 kr/år för mellanspänning
  • Nätövervakningsavgift - 4,35 kr/år för lågspänning och 870 kr/år för mellanspänning
  • Elberedskapsavgift - 39,20 kr/år för lågspänning och 2 129 kr/år för mellanspänning
  • Energiskatt - 39,2 öre/kWh exkl. moms, gäller from 1 januari 2023